Wat goed dat je deze vragen stelt. Want het moet enorm moeilijk zijn om met niemand over het langdurig misbruik te spreken. Je hebt beloofd dat niet te doen. En beloofd is beloofd, zo denk je. Toch is dat in geval van misbruik absoluut niet zo.

Je neef is jouw grenzen over gegaan toen je nog jong was. Waarschijnlijk heb je in je onschuld aanvankelijk zijn verkeerde bedoelingen niet doorzien. Maar als iemand de grenzen van een kind overgaat, is dat fout. Helemaal fout. Ook als een slachtoffer niet durft protesteren. Vaak gebruikt een dader dit later: „Je hebt niet echt gezegd dat je niet wilde, dus je wilde wel.” Maar deze redenering klopt beslist niet! Als je voor je gevoel geen kant op kunt, is dat iets heel anders dan iets zelf willen. Je kon waarschijnlijk niet anders dan toestemmen. Mogelijk gebeurde datzelfde met die belofte van geheimhouding. Daarom ben je niet verplicht die onvrijwillig afgelegde beloften te houden.

Je neef is verschrikkelijk de fout ingegaan en heeft een misdrijf gepleegd. En de tweede heel erge fout is dat hij je nu verplicht alleen te zijn met dit misbruik.

Laat heel duidelijk zijn: je mag en moet deze belofte breken. Verbreek de ban van het zwijgen en praat met iemand. Laat je neef niet langer over jou heersen en ontworstel je aan zijn invloed. Hij heeft niet alleen je lichaam genomen, maar verhindert jou nu ook het bidden.

Je hebt iemand nodig die met je meedenkt en meebidt. Zodat je wat gebeurd is, kunt gaan verwerken. Die met je spreekt over wat er in de Bijbel staat en wat het betekent om je naaste te vergeven.

Hier kort alvast een paar denklijnen. Wanneer de Heere Jezus spreekt over vergeven, zegt Hij niet dat iemand die niet vergeeft niet bekeerd kan zijn. Wel dat het leven van genade en vergevingsgezindheid helemaal bij elkaar horen. Helaas kunnen ernstige misdaden diep verwonden en kun je niet zomaar te vergeven.

Toch is vergeving belangrijk om haat en wrok op te ruimen. Vergeving is mogelijk, maar pas nadat je het misbruik zelf een plaats hebt leren geven. Spreek er daarom over met anderen en neem ook de toevlucht tot God. En vraag om Zijn genade, zodat je zelf leert wat vergeving door Hem is.

Tot slot raad ik je aan om het boek ”Naomi, incest brak haar geluk” van dr. J. C. Borst te lezen. Je zult er veel herkenning en erkenning in vinden.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.