Plastische chirurgie is verdacht. Sommigen zien plastisch chirurgen als priesters in dienst van de lichaamscultus van vandaag. Rimpelverwijdering, borstvergroting en alles wat daar tussen zit.

Maar je mag niet alles over één kam scheren. Cosmetische plastische chirurgie is inderdaad voor mensen die ontevreden zijn over het lichaam dat ze van hun Schepper hebben gekregen.

Maar daarnaast is er de zogenaamde reconstructieve plastische chirurgie. Dan hebben we het over operaties voor lichaamsafwijkingen ontstaan door brandwonden, huidaandoeningen of tumoren. Herstel daarvan is net zo legitiem als herstel van een gebroken been.

Als je je been breekt, is dat ook gebeurd onder Gods voorzienigheid. Maar dat betekent niet dat je geen middelen in het werk mag stellen zodat het geneest. Zo is het ook met je brandwonden. Als het mogelijk is om de verminking aan je huid te corrigeren, mag je die weg zeker gaan.

Ons lichaam doet ertoe. Een mooi lichaam is een zegen (zie Job 42:15). Het is bedoeld tot heerlijkheid van de Heere. De Heere reinigde Naäman van zijn melaatsheid. Zijn huid werd als die van een kleine jongen.

Daarbij komt nog dat de littekens je vriendin hinderen. Ze schaamt zich er erg voor. Ze belemmeren een gezonde psychische ontwikkeling. Een reden temeer om er iets aan te laten doen.

Laat je vriendin toch geen harde gedachten van de Heere hebben. Hij is niet uit op ons ongeluk. Laat ze vaak denken aan de Heere Jezus, Die met ogen vol ontferming de scharen aanzag en allen genas die tot Hem gebracht werden. Hij ziet hoe je vriendin worstelt onder de last van haar littekenen.

Laat ze de Heere danken dat er middelen zijn om hiervan te herstellen. Biddend om Zijn zegen naar de operaties toeleven. En als de operaties slagen tot Hem terug gaan, zoals de Samaritaan van wie de huid gereinigd was van afzichtelijke zweren (Lukas 17:16).


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.