Ik ben blij dat je je vraag bij de Bijbel begint. Begin daar altijd en niet bij „ik vind” of „ik voel.” De Heere leert in de Bijbel dat Hij twee mensen heeft geschapen, een man en een vrouw. Behoorlijk verschillend, maar toch passen ze zo mooi bij elkaar. Nu wil God dat dit verschil tussen man en vrouw duidelijk zichtbaar blijft. Een man werkt voor zijn gezin, een vrouw in het gezin. Een man draagt kort haar, voor een vrouw is lang haar een eer (1 Kor. 11:15). En zo lezen we in Deuteronomium 22:5: „Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken.” Het gaat in deze tekst vooral om kleding, maar het woord voor kleed heeft ook een bredere betekenis. De tekst wil zeggen: Wis het onderscheid tussen man en vrouw niet uit en doe dat ook zeker niet in de kleding.

Ik ben ervan overtuigd dat iemand die de Heere waarlijk lief krijgt, gehoorzaam wil zijn aan deze orde uit de schepping. De vrucht van de wedergeboorte is immers de vraag of de Heere wil bekendmaken wat we moeten doen (Hand. 9:6), ook in het alledaagse leven (Luk. 3:10). Als we de ernst van de zonde tegen God leren kennen, worden we bang om door middel van on-Bijbelse kleding tegen de Heere te zondigen. Hij is het zo waard om gediend te worden!

Aan de andere kant: wie het onderscheid tussen man en vrouw uitwist, doet iets waarvan de Heere een afkeer heeft. Ja, zo lezen we verder in Deut. 22:5, „…want al wie zulks doet, is den Heere uw God een gruwel.” Dat is wat!

Weet je wat het grootste probleem rond de regels in de Bijbel is? Door de zondeval willen we niet meer wat de Heere wil. We zouden eigenlijk liever wat regels willen uitkiezen die niet te lastig voor ons zijn. Of we zouden ze zo willen uitleggen dat ze mij iets beter uitkomen. Dat komt doordat we van nature de liefde tot God missen. Wat een nood! Maar die nood kan nog worden opgelost. Want hoe zondig we ook zijn, de Heere schenkt nog genade.

Maar, vraag je terecht, in Deuteronomium 22:11 lezen we ook dat we geen kleding van gemengde stof mogen aantrekken. Wie bekommert zich nu hierom? Maar dan mogen we toch ook de regel over de kleding wel doorstrepen? Ho, dat gaat te snel. Ik zal proberen het uit te leggen. Deuteronomium 22 staat vol met wetten voor het Israël uit het Oude Testament. Dat zijn de burgerlijke wetten die de Heere rechtstreeks aan Zijn volk gaf. Dit oude Israël bestaat niet meer.

En toch zijn de burgerlijke wetten niet achterhaald. Een voorbeeld. In Deuteronomium 22:8 lezen we dat iemand die een huis bouwt, een leuning op het dak moet maken. Er zijn nu maar weinig huizen meer met een plat dak! En toch is dit woord van de Heere nog steeds van kracht. Zo is een aannemer verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers. En als er een kleinkind komt logeren, moet oma ervoor zorgen dat het hekje naar de sloot dichtzit. Begrijp je?

Achter de wetten in Deuteronomium 22 zit dus een diepere gedachte, ook achter het verschil in kleding voor mannen en voor vrouwen. Daar zit de orde uit de schepping achter, die altijd blijft bestaan.

Maar waarom dan de regel dat de kleding niet van twee soorten stof mag zijn? Laten we maar eerlijk zeggen: we weten niet precies de achtergrond van deze wet. De Israëliet zal die wel geweten hebben. Wij weten maar weinig over de leefwereld van het oude Israël.

Nergens in de Bijbel kunnen we een tekst lezen die uitleg geeft aan de regel van de stof in kleding. Matthew Henry denkt dat dit gebod ons te zeggen heeft dat we niet moeten willen opvallen door opzichtige kleding. Kleed je maar eenvoudig. Het is op zichzelf een mooie uitleg, heel nuttig voor onze tijd. Maar we weten niet of dit bedoeld is.

Laten we de Heere veel bidden om licht en wijsheid als we de Bijbel lezen. Gods Woord is volmaakt, maar ons verstand is zo klein. De Heere wil wijsheid schenken (Jakobus 1:5). Hij betoont Zijn welbehagen aan hen, die need’rig naar Hem vragen.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.