1 op de 12 jongeren "psychisch ongezond"

Puntuit   06 nov. 2018 | Puntuitredactie, beeld ANP
depressie_istock

In de periode 2015-2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen volgens eigen zeggen psychisch ongezond, één op de twaalf dus. Tien jaar eerder was het 7 procent. Dat maakt het CBS op uit de eigen, algemenere Gezondheidsenquête onder 15.000 deelnemers. De cijfers over de jongeren zijn daar uitgelicht.

Het CBS mat de psychische gezondheid door jongeren vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand, waaronder ‘Voelde jij je erg zenuwachtig?’ en ‘Zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?’ Op basis van de antwoorden kon een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) worden berekend. Jongeren met een score onder de 60 werden aangemerkt als psychisch ongezond.

Meisjes

Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 procent tegen 6 procent. Daarnaast komt psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen en vaker onder jongeren met een westerse migratieachtergrond dan met een Nederlandse achtergrond. Deze verschillen in psychische gezondheid naar achtergrondkenmerken zijn vergelijkbaar met tien jaar geleden.

Terug naar nieuwsoverzicht binnenland