Caroline hoopte door het interview vooroordelen weg te kunnen nemen.