Al in haar kinderjaren maakte Ariëtte als deelnemer kennis met de kinderbijbelweek in haar woonplaats. „Ik ervoer hoe goed het was om naar de Bijbelverhalen te luisteren, werkjes te maken en samen met andere kinderen –die vaak weinig van de Bijbel wisten– spellen te doen.” Als tiener wordt de Stolwijkse actief in de organisatie en sinds haar 19e zit ze in het bestuur. „Ik doe de boodschappen en ben verantwoordelijk voor de muziekgroep.”

Spellen

Janine draait ook al wat jaren mee in de organisatie van de kinderbijbelweek in Opperdoes. „Ik ontwikkel de spellen die gedaan moeten worden aan de hand van het thema van de week. Zo heb ik bij het thema ”Overwinnaar” een spel bedacht waarbij kinderen onderdelen van een wapenrusting kunnen sparen. Die moeten ze vervolgens op een karton plakken. Aan de hand van die opdracht kun je doorpraten over de geestelijke wapenrusting die nodig is om in Hem meer dan overwinnaar te zijn. Zoals dat in Romeinen 8 staat.”

Beide jufs maken voor de kinderbijbelweek gebruik van het materiaal van Evangeliestek. Die organisatie bestaat inmiddels vijf jaar. Ariëtte: „Je krijgt een themamap waar alles in zit wat je voor zo’n week nodig hebt. Verhalen, verwerkingen, tips en muzikale en creatieve ideeën.” Ariëtte vindt het materiaal evenwichtig. „Er is een balans tussen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. Daardoor kun je aansluiten bij kinderen die nog niets van de Bijbel weten, maar ook bij kinderen die bij de Bijbel zijn opgegroeid.” Ook Janine vindt het materiaal van Evangeliestek bruikbaar en waardevol. „Steeds weer gaat het om de kern: je hebt Jezus nodig als Redder, als Verlosser van je zonden. Het is belangrijk dat we dat aan de kinderen doorgeven.”

In het vertellen van Bijbelverhalen probeert Ariëtte zo concreet mogelijk te zijn. „Je komt het dichtst bij het kind als je situaties uit het dagelijks leven of uit je eigen leven als voorbeeld neemt. En met materialen zichtbaar maakt wat je bedoelt. Kinderen moeten eerst geprikkeld raken en dan kun je de boodschap goed kwijt. Ik ben daar weleens verwonderd over.” Janine herkent dit. „Bij ons kwam er een jongen naar de Bijbelweek die Bijbelverhalen hoorde op school, maar zonder veel diepgang. Toch was hij geraakt door iets wat zijn juf verteld had en zo kwam hij bij ons terecht. Hij was leergierig en geïnteresseerd. Later kwam hij ook bij ons naar de zondagsschool. Je merkt dan hoe belangrijk het is dat je vanuit een levend geloof de kinderen kunt voorleven. De Heilige Geest werkt in kinderlevens.”

Verantwoordelijkheid

Ariëtte vindt kinderevangelisatie een verantwoordelijke taak. „Je komt dicht bij de kinderen te staan. Je mag hun de richting wijzen.” Janine doet sinds een aantal jaren ook vrijwilligerswerk voor Evangeliestek. „Eerst deed ik de spellingcontrole van het materiaal. Sinds dit jaar bedenk ik de spellen voor de themamappen. Met mijn pabo-achtergrond vind ik het leuk om mijn creativiteit in dit vrijwilligerswerk te leggen. Het mooie is dat je hiermee een hoger doel dient. Het gaat niet om de spellen op zich, maar om hoe die je bepalen bij het allerbelangrijkste. En bij hoe je dat wilt doorgeven aan de kinderen. Het is bijzonder dat God je, met alle gebreken die je hebt, in Zijn koninkrijk wil gebruiken.”