De twijfel van deze student roept herkenning op bij een ander. „Ik kom uit een ‘rechts’ nest en door mijn vriend belandde ik in een ‘linkse’ context. Dan worden al je heilige huisjes omver geblazen. Je weet het dan echt niet meer. Ik ging toen op zoek naar geestelijk volwassen mensen.”

Een derde heeft een advies. „Ik probeer mezelf altijd voor te houden dat de waarheid niet in de leer zit, maar in een Persoon, namelijk Jezus.”

Het zijn de saamhorigheid en de veilige omgeving die volgens Steven Middelkoop (30), programmamanager bij Yona en theologiestudent, ervoor zorgen dat jongeren van hart tot hart met elkaar spreken. „Ik geloof in échte ontmoeting. Dan vallen de maskers af. Maar je moet eerst zelf in je hart laten kijken.”

Dat doet Middelkoop, die deze morgen gastdocent is op de zomerschool. Hij spreekt open over zijn vragen in een periode van vertwijfeling ten aanzien van God en het geloof. „Denk nooit dat je te goed, te slim of te vroom bent om door het ijs te zakken en in een geloofscrisis te belanden.”

De spreker, die onder meer catechisatie geeft in de hersteld hervormde gemeente van Lunteren, illustreert dat met een voorbeeld. „Met een van mijn catechisanten wilde ik eens van hart tot hart spreken. Toen hij en ik samen op de planning stonden voor het wachtlopen bij een evangelisatietent, dacht ik: Dit is mijn kans.”

Maar de catechisant stortte eind juli naar beneden met zijn paramotor en overleed. „Het leerde mij opnieuw dat de Heere regeert. Hij is soeverein in Zijn handelen. We mogen het Woord brengen, maar het is God Die regeert. Hij is niet afhankelijk van mijn inspanningen en goede bedoelingen.”

Een van de studieleiders van de zomerschool is drs. Rens Rottier, voorzitter van het college van bestuur van de Driestar educatief. „Ik houd ervan om mee te denken in de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen”, verklaart hij zijn betrokkenheid bij de zomerschool. „We hebben een nieuwe generatie reformatorische christenen nodig die betrokken raken bij, en leiding gaan geven aan onze reformatorische instellingen. Ik hoop en bid dat deze zomerschool daaraan mag bijdragen. Het belangrijkste is dat jongeren zich realiseren dat het in het leven niet gaat om carrière maken, maar juist om het zoeken van de verbinding met God en de mensen om je heen.”

Dat is Middelkoop van harte met Rottier eens. „Ik zie veel talentvolle jongeren achter deze tafeltjes zitten”, stelt hij na afloop. „Voor een deel van deze jongens is kennis alles. Maar kennis en relatie gaan samen op. Gelukkig impliceert de aanwezigheid van deze jongeren dat ze zich om meer druk maken dan alleen hun studieresultaten.”

„Mag ik je vragen wie je ten diepste bent?” sluit Middelkoop af. „Wie ben jij voor het aangezicht van God?”


Onbewuste vragen beantwoord

Lieke Verrips (19) uit Vaassen is laaiend enthousiast over de zomersschool. „Ik kwam hier niet met een specifieke vraag, maar zelfs vragen waarvan ik me niet bewust was worden beantwoord. Het leek wel alsof de spreker alleen tegen mij sprak.”
Op haar opleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving aan het ArtEZ in Zwolle mist de studente het contact met „mensen die hetzelfde denken en de open sfeer van de godsdienstlessen op de middelbare school.”
Deze week vindt Lieke ontzettend gezellig. „Er heerst een goede sfeer. De eerste avond bleven we direct met een heel aantal mensen in de studentenhuisvesting van Driestar educatief doorpraten over allerlei diepe vragen.”


Zoeken naar Bijbelse standpunten

„De bijdrage van Steven was voor mij heel herkenbaar”, aldus Clarendo van der Toorn (19) uit Den Haag. Net als Middelkoop studeert hij theologie. „Ik weet dat ik Gods Woord moet gaan verkondigen”, zo verklaart het lid van de Vrij Hervormde Gemeente zijn studiekeuze. „Maar theologie studeren is niet altijd even makkelijk.”
Een studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is volgens Clarendo „niet bepaald te vergelijken met een Bijbelschool.” „Alles wordt gerelativeerd door de wetenschap. Er is kritiek op de teksten en het christendom wordt op één lijn gezet met andere religies.”
Na afloop van de colleges praat Clarendo daarom regelmatig met andere behoudende christenen na over de lesstof. Voor Clarendo beantwoordt de zomerschool aan zijn verwachtingen.
„Ik onthoud van vandaag dat het goed is om na te denken over alles wat er in de wereld gebeurt. En dat moet je dan leggen naast Gods Woord. Er is zo veel onrust en je kunt zo veel vraagtekens zetten. Dan is het goed om op zoek te gaan naar standpunten die op de Bijbel zijn gefundeerd. Daar vind je het antwoord op al je levensvragen.”


Vrijwillig in de schoolbanken

De groep van zestien, gedeeltelijk al afgestudeerde hbo’ers en wo’ers kruipt deze week vrijwillig in de Goudse schoolbanken om na te denken over wie zij zijn als christen in de maatschappij. „Centraal staat de persoonlijke ontwikkeling van jonge christenen in relatie met de ander en de Ander”, stelt drs. Rens Rottier, een van de initiatiefnemers van de zomerschool.
De zomerschool wordt dit jaar voor de derde keer gehouden en is een initiatief van Driestar educatief, de Reformatorische Maatschappelijke Unie en de Erdee Media Groep.