Jonge Amerikaanse christenvrouw ontdekt hoofddoekje

Puntuit   07 nov. 2019 | tekst Lieke Pippel, beeld the Head Covering Movement
2019-11-02-katZA10-Headcovering_five-3-FC-V_web
2019-11-02-katZA10-Headcovering_nine-2-FC-V_web
2019-11-02-katZA10-Headcovering_seven-2-FC-V_web
2019-11-02-katZA11-Fleming-1-FC_web

Niet alleen moslimvrouwen dragen een hoofddoek. Een kleine maar actieve christelijke beweging in Noord-Amerika, de Head Covering Movement, zet zich in om meer christenvrouwen te laten kennismaken met het dagelijks dragen van een hoofddoek.

Lindsay Kirkland draagt dagelijks een hoofddoek. Met haar man en vijf jonge kinderen woont ze in Asheville, North Carolina. Het gezin Kirkland is online erg actief in het delen van zijn christelijk geloof, ook van zijn overtuiging dat een vrouw dagelijks een hoofdbedekking hoort te dragen.

Kirkland vertelt dat er dinsdag een nieuwe video op YouTube is gepost waarin ze verder uitlegt waarom ze buitenhuis –en wanneer ze binnenshuis bidt, mediteert of profeteert– een hoofddoek draagt. Er zijn voor de vader en moeder van vijf, het zesde kindje is op komst, twee hoofdredenen. Ten eerste zien ze de bedekking als een reflectie van de huwelijksorde, waarin de vrouw onderdanig is aan haar man. Daarnaast wordt het haar van de vrouw in 1 Korinthe 11:15 „een eer” genoemd. Daarom zou een vrouw haar eer moeten bedekken, zodat anderen geen ongewenste of onnodige aandacht aan haar geven.

Al in korte tijd worden er honderden positieve reacties onder de video van Lindsay en Brackin Kirkland geplaatst en hebben duizenden mensen de video bekeken. Er zijn naast Kirkland meer christenvrouwen én -mannen in de Verenigde Staten en Canada die zich online inzetten voor ”head covering” – het gedeeltelijk of geheel bedekken van het haar van vrouwen. De aandacht die dit onderwerp via internet krijgt, lijkt bij te dragen aan de opleving van hoofdbedekking in Noord-Amerika, stelt de Amerikaanse auteur David Phillips.

Phillips heeft twee boeken geschreven over het gebruik van hoofdbedekking in Noord-Amerika: ”Headcovering Throughout Christian History” en ”Covered Glory”. Hij ziet dat steeds meer jonge vrouwen zich interesseren in het onderwerp en elkaar op sociale media vinden en aanmoedigen. „Het is mijn indruk dat vooral de jongere generatie, vrouwen onder de 25 jaar, dit onderwerp voor het eerst ontdekken.”

In de mainstream Amerikaanse kerkcultuur is het gebruik van de kerkhoed voor vrouwen allang verdwenen, vertelt Phillips, die ook actief is binnen de Head Covering Movement. Hij erkent daarin wel de afwijkende positie van onder andere de van oorsprong Nederlandse kerken. „Die zijn een uitzondering, waarvan andere christenen zeggen dat het hun traditie is, niet iets wat op de Bijbel is gebaseerd. Mensen weten niet eens meer dat dit in de Bijbel staat beschreven.”

Verdwenen

Volgens de auteur was hoofdbedekking zo’n honderd jaar geleden wel gebruikelijker, maar dat is in de vorige eeuw bijna volledig verdwenen. „Het is daarom niet vreemd dat christenvrouwen die geen kerkelijke standaard hebben voor hoofdbedekking en zich gaan verdiepen in 1 Korinthe 11, er vervolgens voor kiezen om dagelijks een hoofddoek te dragen. Voor Amerikaanse christenvrouwen is het principe van hoofdbedekking tijdens de kerkdienst net zo vreemd als het dragen van een –dagelijkse– hoofddoek. In een land als Nederland, waar veel mensen nog bekend zijn met de kerkhoed, is een logische eerste stap na het lezen van 1 Korinthe 11 het dragen van een hoed tijdens een kerkdienst.”

Maar, zo vervolgt hij, „hier pakt het lezen van dat Bijbelgedeelte juist op verschillende manieren uit. Voor sommigen is het een logische stap om altijd een hoofddoek te dragen, voor anderen om alleen een hoofdbedekking te dragen tijdens bijvoorbeeld de kerkdienst.” Later benadrukt Phillips via een e-mail nog eens de vele verschillende opvattingen van christenvrouwen, omdat het onderwerp „gloednieuw” en net weer „herontdekt” is. Er is dus geen norm, standaard of stijl waar vrouwen zich aan kunnen of moeten houden, schrijft hij.

Maar hoe komt het dat de jongere generatie in Amerika het principe ontdekt? Naast de toenemende informatie online, heeft het volgens Phillips alles te maken met de onafhankelijkheid van jongvolwassenen. „Ze zijn gewend aan nieuwe dingen, vormen een eigen mening en kijken niet meer naar de andere generatie om de toon te zetten. Ze vormen een eigen mening, passen die toe in hun leven en leven ernaar.”

Toch komt er ook, vanuit dezelfde mainstream kerkcultuur, commentaar op vrouwen die voor dagelijkse bedekking kiezen. Ds. Carlton C. McLeod noemt het dragen van hoofdbedekking „een stigma” in Amerika. Daarmee bedoelt hij dat mensen het principe als een onderdrukking van vrouwen of als wettisch zien. Ds. McLeod, predikant van Calvary Revival Church in Chesapeake, Virginia, merkt dan ook dat sommige christenvrouwen bang zijn om zich te bedekken.

De predikant en auteur van het boek ”A Return to Head Covering” meent dat het vooroordeel vooral is ontstaan toen feministen in de jaren zestig zich begonnen te verzetten tegen verschillende vormen van onderdrukking of wat daarvoor door moest gaan. Ds. McLeod verwacht dat het stigma zal blijven bestaan, of misschien nog wel sterker zal worden. Dat komt volgens hem onder meer door de behandeling en onderdrukking van sommige moslimvrouwen, die bekende hoofddoekdragers zijn.

Controversieel

De Canadese Christina Fleming, die zelf altijd een hoofddoek draagt, ervaart ook hoe de hoofddoek een „controversieel” onderwerp binnen de kerk is. Volgens haar omdat het wordt gezien als iets wat vandaag de dag niet meer relevant of belangrijk is, maar ook omdat mensen vinden dat het alleen van toepassing is op een specifiek gebied (Korinthe). Hoofdbedekking is echter vooral controversieel vanwege de symbolische waarde van onderwerping van een vrouw aan haar man en aan God, meent Fleming. „Zelfs onder christenen willen vrouwen zich gelijk voelen aan de man en menen ze dat onderwerping een onderdrukkende term is.”

„Veel christelijke vrouwen zeggen dat ze hun man respecteren, maar ze willen hem toch leiden. Ik zeg dit niet om te oordelen, want dit is ook hoe ik dacht voordat ik mijn hoofddoek begon te dragen en de Bijbel meer ging bestuderen. Nu draag ik mijn hoofdbedekking als een uiterlijk symbool van mijn respect voor en onderwerping aan mijn man en aan God. Ik geloof dat veel christelijke huwelijken zijn afgedwaald van de scheppingsorde en dat vrouwen hun man willen leiden, daarom worden hoofdbedekking en onderwerping als controversieel beschouwd.”

Fleming heeft daarnaast nog andere redenen waarom ze sinds 2017 een hoofddoek draagt. Ze geeft aan dat ze eerst veel tijd besteedde aan het stylen van haar kapsel, zodat het er leuk uitzag en mensen haar complimenten zouden geven. „Toen vertelde een vriendin dat wanneer ze zich ijdel voelt over haar aandacht voor haar kapsel, ze een hoofdbedekking draagt om haar ijdelheid onder controle te houden. Ik besloot toen ook om daarmee te beginnen. De Bijbel spreekt over bescheidenheid en mijn hoofddoek is een fysieke herinnering daaraan.”

Phillips is positief over de toekomst van de hoofddoek onder christenvrouwen. Ondanks dat het moeilijk te voorspellen is hoe de beweging zich zal ontwikkelen, denkt de Amerikaan dat het principe van hoofdbedekking een belangrijkere rol onder christenvrouwen in Noord-Amerika zal gaan spelen. „De cultuur wordt steeds liberaler. Het onderscheid tussen mensen die religieuze tradities volgen of échte Bijbelgetrouwe christenen zal groter worden. De laatstgenoemden worden dan gedwongen nog meer vast te houden aan de Schrift en zullen dan bepaalde principes herontdekken, zoals hoofdbedekking voor de vrouw.”

 


Profeteren

Er worden door christenvrouwen in Noord-Amerika vele verschillende –Bijbelse– redenen gegeven voor het dagelijks dragen van een hoofddoek.

- Bij bidden of profeteren

De meest gegeven reden is gebaseerd op 1 Korinthe 11:5: „Maar een iegelijke vrouw die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd.” Vervolgens staat er in 1 Thessalonicensen 5:17: „Bidt zonder ophouden.” De opdracht van onophoudelijk bidden is voor sommige christenvrouwen een reden om ook onophoudelijk het hoofd te bedekken.

- Apart gezet

Een andere reden die wordt genoemd, is dat er in de Bijbel wordt gesproken over een volk dat apart is gezet („heilig”). Zie bijvoorbeeld 1 Petrus 1:15 en 16: „Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” Het dragen van een hoofddoek is het fysiek uitbeelden van een volk dat apart is gezet en een constante herinnering om heilig te leven.

- Onderdanigheid

Voor vrijwel alle Amerikaanse christenvrouwen die dagelijks een hoofddoek dragen, is de hoofdbedekking een constante blijk van onderdanigheid aan haar man en/of aan God. De combinatie van het dragen van een hoofddoek en onderdanigheid is gebaseerd op 1 Korinthe 11:8 tot 10: „Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.”

- Trouw

Het dragen van een hoofdbedekking wordt door sommigen ook vergeleken met het dragen van een trouwring. Een getrouwd stel draagt de ringen als constante blijk van trouw aan elkaar. Een hoofddoek is in het verlengde daarvan een constante blijk van trouw aan God.

- Glorie

Het haar van de vrouw wordt in 1 Korinthe 11:15 „een eer” genoemd. Verschillende christenen vinden dat deze glorie moet worden bedekt om ongewenste aandacht te voorkomen. Deze reden is het meest omstreden, omdat anderen menen dat glorie niet (compleet) mag worden verborgen.

Terug naar nieuwsoverzicht buitenland