Dat meldde het online tijdschrift Bitter Winter, dat rapporteert over geloofsvervolging in China, vorige week. Sommige Drie-Zelfkerken werden gesloten toen zij weigerden hieraan gehoor te geven.

De uitspraken van Xi zijn onder andere afkomstig uit een toespraak die de president hield tijdens een bijeenkomst in 2015. „De belangrijkste socialistische waarden en de Chinese cultuur zullen bijdragen aan de ondergang van verschillende religies in China”, zei hij toen.

Een predikant verklaarde tegenover Bitter Winter dat de Chinese overheid de kerken stap voor stap met socialistische waarden beïnvloedt. „De jongste stap is de vervanging van de Tien Geboden door uitspraken van Xi Jinping. Het ultieme doel van de Communistische Partij is zelf God te worden”, aldus de predikant.

De Drie-Zelfkerk is een door de staat erkende kerk. Tot voor kort richtte de Chinese overheid haar pijlen voornamelijk op niet-geregistreerde kerken. Volgens een predikant van een Drie-Zelfkerk is de Communistische Partij nu ook uit op de vernietiging van de Drie-Zelfkerk door de christelijke doctrines aan te tasten.

De gedwongen verwijdering van Tien Geboden uit Chinese kerken was al eerder in gang gezet. Vorig jaar moest in kerken het eerste gebod sneuvelen. In andere delen van het land zijn de Tien Geboden vervangen door afbeeldingen van Mao Zedong, Xi en andere propaganda.