DaniŽlambassadeur Coen kijkt uit naar nieuw jongerenplatform Jeugdbond

JBGG   25 mei 2020 | tekst JBGG, beeld RD, Anton Dommerholt
2020-05-25-ACH16-PUhoofdfotOJBGG25-7-FC

Als ambassadeur van jongerenblad DaniŽl kijkt Coen van Dam (19) uit naar het moment dat het jongerenplatform danielonline.nu van start gaat. ĄIk hoop daar dagelijks geestelijk voedsel uit te halen.Ē

Tijdens de onlineontmoeting voor dit interview is Coen net zo enthousiast als in reallife. De jongere uit Kesteren is een bekende van de bond, want hij bezoekt regelmatig JBGG-activiteiten. „De afgelopen jaren ben ik diverse keren naar een conferentieweekend geweest. Met een aantal jongeren en een staflid die ik ontmoette op de conferentie komen we sindsdien bij elkaar voor Bijbelstudie. Vanwege de coronacrisis doen we dit de laatste tijd online.”

Wat betekent de Jeugdbond voor jou?

„De Jeugdbond is voor mij een plek waar ik mijn geloofstoerusting zoek en wil vinden door het bezoeken van conferenties, Zin-inavonden en het lezen van jongerenblad Daniël”, zegt het lid van de gereformeerde gemeente van Opheusden. „Daarnaast zet ik me graag in voor de Jeugdbond. Ik ben ambassadeur van Daniël.

De conferenties zijn voor mij erg nuttig, omdat we daar de Bijbel openen en onderzoeken. Met elkaar hebben we het verlangen om God te leren kennen, om te weten Wie Hij is en Wie Hij voor ons wil zijn. Dat is uiteindelijk de kern waar het in ons leven om gaat: God leren kennen als je Meester.”

De Jeugdbond maakte in de lijdenstijd dagelijks een podcast. Wat vond je ervan?

„Het hielp mij het lijden en sterven van de Heere Jezus te herdenken. In de podcast werden Bijbelgedeelten voorgelezen die ik nog nooit eerder had gezien in het licht van de lijdenstijd. Ik wist bijvoorbeeld niet dat de Psalmen 113 tot en met 118 door Jezus en de discipelen werden gezongen in de opperzaal aan het einde van de paasmaaltijd. Dat Jezus samen met Zijn discipelen tot Zijn en hun Vader lofliederen zong voordat Hij ging lijden en sterven, vind ik een treffend beeld.”

De Jeugdbond wil jongeren verbinden aan Gods Woord en de gemeente. De huidige omstandigheden laten zien hoeveel digitale mogelijkheden daarvoor zijn. Wat vind je van de onlineactiviteiten van de Jeugdbond?

„Posts op Instagram geven een kleine preview van Daniël en laten me uitzien naar het moment dat de Daniël weer op de mat valt. Ook de video’s waarin jongeren aan het woord komen die een boodschap
meegeven in deze tijd, vind ik mooi. Daarnaast bekijk ik nu online de lezingen van Zin-in en de Bijbelstudievideo’s.”

Volgende week start de Jeugdbond met danielonline.nu. Dat biedt dagelijkse Bijbelstudies, blogs, interviews en nog veel meer aan. Word jij een volger?

„Zeker weten. Ik vind het geweldig dat er een onlineplatform komt waar ik dagelijks geestelijk voedsel vandaan kan halen. Ik kijk ernaar uit dat het platform online gaat, zodat ik een plek heb waar ik dagelijks kan lezen, horen en kijken over thema’s die te maken hebben met gelo-
ven en christen-zijn. Voor mij zal danielonline.nu het jongerenblad zeker niet vervangen, maar juist een aanvulling daarop zijn.”

Wat wil je andere jongeren meegeven in deze tijd?

„We leven in een lastige tijd. We zitten veel thuis. We kunnen zo druk zijn. Ook nu. Maar juist deze tijd is geschikt om God te zoeken en te vinden. Hij belooft dat Hij nabij allen zal zijn die Hem aanroepen (Psalm 145:18). De ”Ik zal zijn”belooft dat we Hem zúllen vinden als we Hem zoeken. „Bidt, en u zál gegeven worden; zoekt, en gij zúlt vinden; klopt, en u zál opengedaan worden.” En wat Hij beloofd heeft, zal Hij doen, staat in 1 Thessalonicensen 5:24. Daar mogen we op vertrouwen.”

 

Terug naar nieuwsoverzicht binnenland