De deuren langs met een reddingsboei

HJW   06 jun. 2016 | tekst Marcel Vroegop (HJW) en beeld Meike Korteweg
F111 kleur
pf gitaar

Misschien ben je al druk met je vakantie. Ga je naar een camping in Frankrijk? Een vakantiehuisje in Duitsland? Of wordt het dit jaar misschien een werkvakantie? Pleun Hak (21) uit IJzendoorn gaat samen met een groep jongeren een week naar het Limburgse Kerkrade. Om huis aan huis te evangeliseren.

Waarom ga je op evangelisatiekamp?

„Evangelisatiewerk versterkt je geloof en geeft vreugde. Evangelisatie is iets anders dan een verhaaltje vertellen. Dat mérken mensen, en dat merk je zelf ook tijdens gesprekken.

Ik evangeliseer omdat ik anderen over de Zaligmaker wil vertellen. Je kunt dat doen door in gesprek te gaan met mensen, wat ik al een paar jaar in Kerkrade doe. Je kunt ook getuige zijn door in het alledaagse leven bereid te zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is.”

Hoe doe je dat?

„Een paar jaar geleden wist ik dat ook niet precies, maar het is eigenlijk heel eenvoudig: begin met bidden, voed je met Gods Woord en laat je hart spreken.”

Wat als je geen geloofszekerheid hebt of in een periode van twijfel zit? Ben je daar ook open over tegen onkerkelijke mensen, of is dat niet verstandig?

„Je moet altijd eerlijk zijn. In gesprekken met anderen is het juist belangrijk om te laten zien dat jij ook geen volmaakt mens bent.

Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst meeging naar Kerkrade, wist ik helemaal niet goed hoe ik moest evangeliseren. Ik dacht dat ik mooi moest kunnen praten, maar je moet je juist kwetsbaar kunnen opstellen. Als je maar weet dat de wortels van je leven in de Zaligmaker Jezus Christus liggen. De vastheid zul je nooit in jezelf vinden, maar moet je iedere dag weer in Hem zoeken.”

Wat als iemand vraagt: „Mijn hele familie gelooft niet, gaan die dan allemaal naar de hel?” Je wilt eerlijk zijn, maar je wilt ook geen mensen afstoten.

„Ik zou eerst vragen naar wat ze zelf geloven. En waarom ze dát geloven en waarom niet in God. Ik geloof niet dat mensen gered worden door met de hel te dreigen. Je moet mensen in de eerste plaats op de reddingsboei wijzen. Ik zeg wel dat, als ze voortploeteren zonder God, er ook een toekomst zonder God komt. Ja, dat zal de hel zijn. God is eerlijk in Zijn Woord, en juist daarom is de roep om je tot Hem te wenden zo dringend.

Een tip: zeg zulke dingen nooit zonder innerlijke ontferming over het lot van de ander. Bid dan eerst of God je liefde wilt geven tot de persoon met wie je in gesprek bent.”

Wat vind je moeilijk bij het evangeliseren?

„Het lastigste vind ik dat je door medechristenen al snel als bijzonder persoon wordt gezien. Terwijl evangeliseren een levenshouding is. Dan denk ik: we zijn van onszelf allemaal kleine en arme christenen. Ik merk bij mezelf ook wel dat ik vaak probeer voor God te werken, maar je moet God laten werken door jou heen.”

Welke mooie ervaringen heb je opgedaan?

„Het mooiste vind ik als je een hulpeloze, eenzame persoon een Bijbel mag aanreiken. Dat je iets van troost kunt bieden. Omzien naar eenzame mensen, bijvoorbeeld door met hen te eten, is heel goed. Maar als mensen met tranen in hun ogen een Bijbel aannemen, dan besef je dat het Woord van God toch wel het allermooiste is wat je iemand kunt geven.”

Wat zou je willen zeggen tegen jongeren die niet durven getuigen?

„Wees nooit bang dat God jou niet meer hoeft omdat je altijd je mond houdt en nooit bereid bent om iets te zeggen. Hij heeft juist mensen nodig die het niet van zichzelf verwachten. Ik zou zeggen: als je wél het verlangen hebt, geef je dan op voor een kamp. Leer van andere jongeren en laat je bemoedigen. En „wees verblijdt; wederom zeg ik u; verblijdt u!” Want een vreugde die bij God vandaan komt, werkt aanstekelijk.”


Abc van het geloof

„Door alles heen heb je hopelijk wel gemerkt waar het om draait: het gaat erom dat je Gods Naam éért. Denk eens na over deze vraag: Hoe zit dan nu bij mij? Eer ik Zijn Naam? Heb ik Hem met heel mijn hart lief?” Dat zegt Jacoline Roon in de abc-video over niet liegen.


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Themadossier: Kernwoorden van het geloof"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof