„De duivel is al wakker als de wekker gaat”

HJW   02 feb. 2018 | tekst en beeld HJW, Marcel Vroegop
2018-02-02-pkPUN16-PUhjwopening02-7-FC

Theologiestudent Rick Schreur (23) ontdekte door de jaren heen hoe hij het beste stille tijd kan houden. Zijn ervaringen deelt de Harskamper graag met andere jongeren.

Rick houdt het liefst ’s ochtends stille tijd. De afgelopen jaren heeft de student aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gezocht naar een goede manier om de stilte van de vroege morgen in te vullen. „Ik heb verschillende dingen geprobeerd: alleen Bijbel­lezen; lezen en onderstrepen; lezen en in een schrift of op een laptop aantekeningen maken en de mooie dingen opschrijven. 

Dit jaar doe ik het op een nieuwe manier. Ik lees de Bijbel, onderstreep, schrijf tekstverwijzingen op en vat het gedeelte samen. De mooie dingen, feiten en geestelijke lessen die me opvallen, noteer ik in een schrift. Daarna sluit ik mijn stille tijd af met gebed.”

Voorgekauwd

Als Rick tijdens het Bjbellezen iets niet begrijpt, gaat hij op zoek naar uitleg. Maar hij waakt ervoor om dat te snel te doen. „Het voordeel van iets niet opzoeken, is dat je de tekst zelf overdenkt. Als je informatie opzoekt, krijg je alles voorgekauwd. Door de tekst zelf te overdenken, blijft deze beter hangen en is de verwondering erover groter. Het verbaast me hoe vaak het Nieuwe Testament het Oude Testament uitlegt of achtergrondinformatie geeft.”

Voor Rick is stille tijd meer dan alleen Bijbellezen. „Door te mediteren –het biddend overdenken van de tekst, vers voor vers– hoor je niet alleen wat de Bijbel zegt, maar luister je ook naar wat God te zeggen heeft. Als je alleen leest om het lezen, gun je jezelf geen kans om je over het Woord te verwonderen. De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards zei dat je als je maar tien minuten hebt, je beter vijf minuten kunt Bijbellezen en vijf minuten mediteren dan tien minuten lezen.

Meditatie leidt vaak tot nieuwe inzichten. De dingen waar je al snel overheen leest, laten juist de rijkdom van het Woord zien. Wie mediteert, heeft meer kans dat de tekst tot hem doordringt. Al blijven we daarin natuurlijk afhankelijk van de Heilige Geest.”

Strijden

Stille tijd houden is niet gemakkelijk. Rick ervaart dat. „Ik vind het vooral lastig om eraan te beginnen. Als ’s ochtends de wekker gaat, probeert de duivel uit alle macht de omgang met God te dwars­bomen door me in bed te houden. Dat lukt hem ook nog weleens. En soms houd ik stille tijd, maar doet het niks met me. Een andere keer zorgen mijn zonden voor afstand tussen mij en God. Dan roept Hij me, maar durf ik niet voor Hem te verschijnen. Omdat ik weet wie ik ben en wat ik heb gedaan.”

Maar Rick weet dat dat juist geen redenen zijn om op te geven. „Bidden is strijden. We moeten alles voor de Heere neerleggen. Dan zal Hij helpen. Dat heeft Hij beloofd. Belijd oprecht je zonden, je gevoelloosheid, je zwaktes, alles. Vlucht niet van Hem weg, maar vlucht naar Hem toe. Hij staat je op te wachten. Met uitgestrekte en doorboorde handen. Vanaf het moment dat je jezelf van Hem hebt verwijderd, is Hij al naar je op zoek. We mogen vrijmoedig tot Hem gaan en dan wil Hij steeds weer vergeven. Laat je zonden nooit de reden zijn dat je niet naar Hem toe vlucht. Want onze zonden zijn juist de reden waarom Hij naar ons toe kwam.”

Bijbelkring

Naast het houden van stille tijd is het ook waardevol om samen met anderen aan Bijbelstudie te doen, stelt Rick. Juist van de oudere generatie kun je leren. Bijvoorbeeld op een Bijbelkring. Waarom zouden we al die wijsheid die zij hebben opgedaan aan ons laten voorbijgaan?”

Op de TUA is er sinds vorig jaar elke dinsdagochtend een kring. „We beginnen de dag met gebed en Bijbellezen. Dan bespreken we het tekstgedeelte, zingen we en doen een kringgebed. Met mensen die de Heere liefhebben, bespreken we lastige dingen en uiten we onze verwondering. Als je geestelijke vragen hebt, is zo’n kring des te mooier. Het geeft je de kans om elkaar aan te sporen om dicht bij de Heere te blijven leven.”

Tips van Rick voor het houden van stille tijd

1. Houd stille tijd in de ochtend. Hudson Taylor zei: „Eerst het orkest stemmen, dan pas spelen!” Pas als je de Heere om Zijn onmisbare hulp hebt gevraagd, kun je de dag echt beginnen.
2. Pak pas na je stille tijd je smartphone. Zo geef je de Heere je onverdeelde aandacht en zit je hoofd nog niet vol met dingen die je op je telefoon hebt gelezen.
3. Ben je écht geen ochtendmens, kies dan een ander vast moment op de dag.
4. Lees de hele Bijbel door, zowel het Oude en het Nieuwe Testament.
5. Vervang je Bijbel niet door een dagboek. Het gevaar van dagboeken is dat ze selectief met de Bijbel omgaan.
6. De Heere is de hele dag beschikbaar. Laat je stille tijd een vaste afspraak met Hem zijn, maar beperk het bidden niet alleen tot dat moment.


 

Meer over meditatie

Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep kan binnendringen.
>>abcvanhetgeloof.nl/meditatie

Terug naar nieuwsoverzicht geloof