Deze kerken hebben na 200 jaar nog altijd geen Bijbel in eigen taal

Puntuit   14 nov. 2017 | tekst Ab Jansen, beeld Jaco Klamer
bijbeljacoklamer

Ruim 200 jaar nadat het christelijk geloof arriveerde in Myanmar (Birma) zijn er nog altijd kerken die geen Bijbel in de eigen taal hebben. Dat maakt christenen er geestelijk uiterst kwetsbaar.

Dit artikel is geschreven in het kader van de RD-actie. Ga naar de actiesite voor meer artikelen en beelden.

Nee, het christendom is zeker geen nieuwkomer in Myanmar. In 1813 begon de Amerikaan Adoniram Judson er met zendingswerk. Vier jaar geleden, in 2013, herdacht de kerk van Myanmar haar 200-jarig bestaan. Bepaald geen nieuwe religie dus, maar des te opmerkelijker is het dat tientallen kerken en kerkjes nog altijd geen Bijbel in de eigen taal hebben.

Nu is Myanmar een enorme lappendeken als het gaat om volken, volkjes en talen. Zo telt het land 135 etnische groepen en zo’n 200 talen.

Christenen die we met de RD-actie willen helpen aan onder meer een ‘eigen’ Bijbel, bevinden zich in het noordoosten van het land, in gebied van de Kachin en de Shan, waar in totaal zo’n 45 talen worden gesproken.

In Kachin is bijna de helft van de bevolking christen en vooral zij zijn kwetsbaar voor die taaldiversiteit. De Bijbel is immers voor hen dé bron van geestelijk leven. Is de Schrift niet in hun taal geschreven, dan zou deze bron zomaar kunnen opdrogen, of er is slechts moeizaam uit te putten.

Extra kwetsbaar zijn christenen daar ook vanwege het isolement. Tot diep in de bergen duiken er kerkjes op en blijken er groepen christenen in afzondering te leven. In een omgeving waarin toverdokters en sjamanen de dienst uitmaken.

Is het vreemd dat voorgangers en gemeenteleden bij Wycliffe Bijbelvertalers aankloppen om hen te helpen een Bijbel in de eigen taal te ontwikkelen?

Maar voordat daarmee al of niet wordt ingestemd, doen de medewerkers van Wycliffe uitvoerig onderzoek naar de noodzaak van zo’n vertaling en naar de (on)mogelijkheden ervan.

Offers

Niet alle verzoeken worden ingewilligd. Zo dient de taal nog volop in families, gezinnen en in het openbaar gesproken te worden wil een kerk kans maken op een vertaalproject. Belangrijk is ook dat de gemeente bereid is offers te brengen, bijvoorbeeld in het beschikaar stellen van werkers en het meefinancieren van de verschillende onderdelen van een project. Die eigen verantwoordelijkheid van de kerken is cruciaal vanwege de vaak ontoegankelijke locaties. De specialisten van Wycliffe zorgen voor opleiding en begeleiding.

Terug naar nieuwsoverzicht buitenland