De finale van de Duurzaam Doen Challenge zou eigenlijk in maart plaatsvinden. Door het coronavirus is dat verplaatst en speelde de finale zich af via Microsoft Teams. Op de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen zitten de prijswinnaars in de categorie bovenbouw havo/vwo. Eloïse Broekhuizen (14) en vijf andere medescholieren sleepten de eerste prijs binnen met hun spel ”Ticket for the Future”. „We zijn begonnen met de technische kant van duurzaamheid; wat zijn de gevolgen van CO2-uitstoot? Wat kunnen we daaraan doen? Dat is best een groot project om een oplossing voor te bedenken. We kunnen beter kijken naar wat mensen er zelf aan kunnen doen.” De opdracht om iets te bedenken voor een duurzamer leven was voor haar klas verplicht. „In de klas hadden wij verschillende groepen. Er was een aantal voorrondes en wij zijn als beste uit de bus gekomen.” Een docent meldde hen aan voor de Duurzaam Doen Challenge en via Microsoft Teams mochten zij in de finale hun verhaal pitchen voor een jury. En met succes. De hoofdprijs van €1000 sleepten zij binnen. Wat ze daarmee gaan doen? „We gaan proberen om het spel geproduceerd te krijgen. Dat is nog lastig. Omdat we een mix gebruiken van Party & Co en 30 Seconds, hebben we te maken met de rechten van die spellen.” 

Met het spel probeert de groep, spelers bewust te maken van wat ze doen. „Zo kunnen we vanuit de bron invloed uitoefenen en zorgen voor een duurzamere levensstijl op een laagdrempelige manier. Als makers moeten we het spel daarom interessant en aantrekkelijk maken, zodat mensen het gevoel krijgen dat ze een leuk spel aan het spelen zijn.”

Participeren
„Duurzaam Doen is een initiatief van reformatorische scholen. Het begon bij het Hoornbeeck College, maar inmiddels is het verbreed”, vertelt Bertus Wichers, lid College van Bestuur van de Pieter Zandt Scholengemeenschap. „Het doel van Duurzaam Doen is om meer aandacht te hebben voor duurzaamheid in het onderwijs. We willen dat doen door er bij de verschillende vakken aandacht aan te besteden en, in het algemeen, het duurzaam denken en doen te stimuleren. Als scholen willen we ook in de schoolgebouwen laten zien dat we ernst maken met duurzaamheid. Bijvoorbeeld door het afval op school te scheiden, zonne-energie op te wekken en minder papier te gebruiken. Daarbij vinden we het belangrijk om de leerlingen erbij te betrekken en hen te laten participeren. Daarom is de Duurzaam Doen Challenge bedacht.”

Auto
Op een andere locatie van de Pieter Zandt, in Staphorst, zitten ook prijswinnaars. Een les economie was het startpunt om aan de slag te gaan met duurzamer leven. Met drie andere meiden ging Hannah Schonewille (15) aan de slag met het bedenken van een oplossing voor een duurzame levensstijl. Geen makkelijke opgave, vindt Hannah. „Er zijn zoveel dingen die je kunt veranderen om duurzamer te leven. Onze docent gaf de tip om op het internet te kijken wat er op dit moment speelt.” Dat werd al snel duidelijk. „Momenteel gaat het om stikstof.” Elke donderdagochtend tijdens het eerste uur is het tijd om te brainstormen. „Na de eerste keer waren er nog een aantal meiden die het ook leuk leken. We waren met twee groepen. De andere groep ging aan de slag met de elektrische auto en wij hadden inmiddels een filter gevonden dat op verschillende apparaten en machines gebruikt kan worden om CO2-uitstoot te verminderen.” Uiteindelijk zou maar één groep verder kunnen. Beide groepen wilden geen afstand doen van hun idee. „Mijn groepje heeft het idee aangepast, zodat we bij de andere groep passen.” Als een groep zijn ze verder gegaan. „Het idee voor de elektrische auto is dat de auto tijdens het rijden wordt opgeladen. Een technisch verhaal. Het komt erop neer dat de auto door een magnetisch veld tussen de auto en het wegdek wordt opgeladen. Omdat niet iedereen een elektrische auto heeft en deze oplossing ook duur is, hebben we ook een filter dat in elke auto geplaatst kan worden. Dit filter zorgt ervoor dat er minder uitstoot is. Hier zou iedereen mee aan de slag kunnen. Als je in het bezit bent van een auto tenminste.” Met het pitchen van dit idee haalden ze de eerste prijs binnen. De meiden vinden het moeilijk om met €1000 hun idee verder uit te voeren. De prijs is daarom voor de volgende groep leerlingen die hiermee aan de slag gaat.

Andere winnaars
In de categorie onderbouw VMBO won de Pieter Zandt Scholengemeenschap in IJsselmuiden met het idee van Groendak. Hierbij krijgen scholen en andere gebouwen een dak van gras en mos. Dit zorgt voor een natuurlijke isolatie van het dak, waardoor er minder onderhoud nodig is. In de categorie bovenbouw VMBO won de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem met een idee voor vergroening van de school. Denk hierbij aan minder voedel verspillen en zuiniger met water omgaan. Het Hoornbeeck College in Rotterdom won in de categorie MBO met EcoBirds: een vogelhuisje voor mezen die de eikenprocessierups eten. In de categorie HBO won de Driestar Hogeschool in Gouda met een idee voor een lessenserie rondom milieuproblematiek. Deze serie is bedoeld om spelenderwijs milieuproblemen onder de aandacht te brengen van jonge basisschoolleerlingen.