Fruytier in Europese sferen

Puntuit   02 dec. 2019 | tekst en beeld Jacobus Fruytier Scholengemeenschap
IMG_20191129_122101
IMG_20191129_115629
IMG_20191129_084908

Voor één dag Europarlementariër zijn. Vrijdag 29 november mochten twintig leerlingen uit de klassen 4 en 5 havo van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap uit Apeldoorn dat meemaken in het kader van het project Euroscola dat meerdere keren per jaar wordt georganiseerd door het Europees Parlement.

Een van de bedoelingen van het project is om Europese jongeren te interesseren voor onderwerpen met betrekking tot de Europese actualiteit. Europa heeft een enorme invloed op het leven van alle Europeanen en voor jongeren is het dan ook nodig om te weten wat dit voor hun toekomst betekent.

Na een busreis via de Duitse stad Trier en een overnachting arriveren de twintig leerlingen met twee docenten 's ochtends in Straatsburg in Noordoost-Frankrijk bij het Louise Weiss-gebouw waar het Europese Parlement (naast Brussel) slechts vijf dagen per maand vergadert. In de hémicycle, de grote hoefijzervormige debatzaal zijn vandaag maar liefst 521 scholieren uit 25 Europese landen te gast om samen te discussiëren over de effecten van de Europese integratie op hun toekomst. Een bijzondere ervaring! De Fruytier is deze keer de enige Nederlandse school die acte de présence geeft.

Na een uitleg over het Europees Parlement en de Europese Unie, waarbij de leerlingen ook digitaal mogen stemmen vanaf hun plaats in de zaal, volgt een voorstelronde. Monique Runhart (16) uit Apeldoorn mag de Fruytierschool èn Nederland vertegenwoordigen en presenteren. “Het was indrukwekkend, maar wel leuk om te doen. Best spannend om voor zo veel mensen een praatje te houden!” Daarna mogen de deelnemers allerlei vragen stellen en debatteren over de ontwikkeling van Europa. Johannes Pol (16) uit Vaassen heeft zich voor het project aangemeld omdat hij geïnteresseerd is in politiek. “Het is mooi om in zo'n enorme zaal te zitten en hetzelfde te doen als de Europarlementariërs. We hebben nagedacht over toekomst van Europa en we konden alles volgen door de headsets.”

Thema’s

's Middags is er voor de docenten en de leerlingen een gescheiden programma. De docenten maken contact met hun collega's uit de andere EU-lidstaten en gaan in debat over verschillende thema's. De leerlingen spelen in teams een spel waarbij hun kennis over Europa getest wordt. Daarna gaan ze als echte parlementaire commissies met verschillende nationaliteiten uiteen voor discussie en uitwisseling van standpunten over de thema’s milieu en duurzame energie, veiligheid en mensenrechten, jongeren en verslaving, de toekomst van Europa, migratie en integratie en jongerenwerkgelegenheid. Maarten Bronsveld (16) uit Apeldoorn merkt later op: “Het voelde zo volwassen om in de commissie migratie deel te nemen en in serieuze discussies te bespreken hoe de EU zich met betrekking tot dat thema moet gedragen.” Anne Achterveld (16) uit Oene zit in de commissie jongeren en verslaving en blikt terug: “Echt heel bijzonder dat allemaal mensen met verschillende talen toch met elkaar kunnen communiceren over dingen als drugs en alcohol in Europa, over hoe de wereld nu is en over hoe het voor ons als toekomstige generatie zal zijn. Ik heb heel goede meningen van anderen gehoord.” Het werk van de zes commissies komt later op de middag terug in de grote vergaderzaal met een heuse eerste en tweede termijn waarin standpunten worden verwoord, conclusies worden getrokken en voorstellen worden gedaan.

 

Talen

Gedurende de plenaire bijeenkomsten wordt afwisselend Frans en Engels gesproken waarbij 'achter de schermen' alles direct wordt getolkt in drie talen. Bij vergaderingen van Europarlementariërs kunnen maar liefst 24 talen simultaan vertaald worden. Dat is iets wat de aandacht trekt van een van de begeleiders, Derk-Jan Roestenburg uit Ermelo. Hij is docent Frans en mag op verzoek een kijkje nemen in een van de vertaalcabines, waar hij met twee Duitse tolken spreekt. “In het Europees Parlement zie je een prachtig voorbeeld van het gegeven dat Engels, Duits en Frans niet zomaar schoolvakken zijn, maar levende talen waarmee je over grenzen heen kunt communiceren.” Hij heeft vernomen dat de architect van dit grote ronde gebouw zich heeft laten inspireren door Pieter Bruegels schilderij De toren van Babel (1563). “We worden met de Bijbelse geschiedenis van deze toren pijnlijk herinnerd aan de hoogmoed van de mens en aan de oorsprong van alle verschillende talen.”

Besef
Aan het eind van de dag ontvangen de leerlingen een certificaat van deelname, goed voor hun cv. Via het historische centrum van Straatsburg met zijn prachtige kathedraal wandelt de groep naar een pizzeria, waarna de leerlingen rond de klok van negen uur weer huiswaarts keren, een prachtige internationale en politieke ervaring rijker. Een ervaring die past binnen het thema christelijk burgerschap waar de school steeds opnieuw aan werkt. We doen dit om onze leerlingen te leren om als christen present te zijn, ook internationaal. Begeleidend docent maatschappijleer Jacob Hoefnagel uit Urk die deze dag heeft voorbereid, blikt tevreden terug: “Samen met jongeren uit 25 landen van de EU debatteren in de plenaire zaal van het EP is een 'once-in-a-lifetime ervaring’. Leerlingen gaan beseffen dat het de plaats is waar de landen van de Unie elkaar vinden. De ervaringen van jongeren die verschillende talen spreken en uit verschillende Westerse culturen komen en die toch zo verrassend op jezelf lijken, is onvergetelijk! Politiek kun je op school leren, maar om te beseffen wat het werkelijk inhoudt, is een experience als deze onontbeerlijk.”Informatie voor scholen over het Euroscola-project, dat volledig gesubsidieerd wordt, is te vinden op http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/projecten-voor-jongeren/euroscola


 

Terug naar nieuwsoverzicht binnenland