Ook op het Van Lodenstein College stijgt het aantal ziekmeldingen. De sluiting van de locatie Rijssen heeft verschillende redenen, licht bestuursvoorzitter Frans van Hartingsveldt woensdagmiddag toe. Allereerst neemt het aantal coronabesmettingen in de regio Rijssen-Holten fiks toe. Datzelfde geldt voor het aantal besmettingen onder de leerlingen van de Rijssense vestiging. Op dit moment zit zo’n kwart van de ongeveer 600 scholieren in quarantaine. Ongeveer een op de zes docenten zit eveneens thuis.
De organiseerbaarheid van de lessen komt daardoor in het gedrang, zegt Van Hartingsveldt. „Als een behoorlijk deel van de leerlingen niet aanwezig is, bemoeilijkt dat het geven van de lessen. En doordat relatief veel docenten ziek zijn, vallen er gaten in het rooster.”

Daarbij komt dat de achterban van de school „behoorlijk onder de indruk” is van het toenemend aantal positieve coronatesten in de regio. „Men maakt zich erg ongerust”, merkt de bestuursvoorzitter.
Het besluit om de school te sluiten is een zelfstandig besluit, niet genomen op advies van de GGD. „We merken dat het gevoel van veiligheid onder leerlingen en docenten afnam”, legt Van Hartingsveldt uit. „Met dat signaal moet je serieus omgaan. Als school moet je hierin je verantwoordelijkheid nemen.”

 

Proactief

Met de sluiting wil het bestuur daarnaast voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt. „In die zin treden we niet alleen reactief, maar ook proactief op. We willen niet dat leerlingen elkaar hier besmetten.”
Het Outbreak Management Team ziet het oplopende aantallen ziektegevallen onder middelbare scholieren als een mogelijke bron van besmettingen, zegt Van Hartingsveldt. „Dat signaal nemen we serieus.”
Deze week organiseert de scholengemeenschap voor de ouders een online bijeenkomst om de stand van zaken nader toe te lichten.

 

Familiecontact

Van de plaatsen met hoge besmettingsgemiddelden liggen er verschillende in het voedingsgebied van het Van Lodenstein College. Van een grote uitbraak is op deze school echter geen sprake, hoewel het aantal ziekmeldingen wel stijgt, zegt bestuurder Gert van Leeuwen. „Zo’n 10 procent van de leerlingen is afwezig, maar dat is meer vanwege quarantaine dan omdat ze echt ziek zijn.” Het aantal leerlingen met corona schommelt momenteel tussen de 2 en de 25 leerlingen per locatie.
De ziektegevallen zijn er op alle vijf de locaties van de school, in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren. „Vaak één of twee in een klas, en de besmetting is bijna altijd te herleiden tot de gezinssituatie en de familie- en vriendenkring”, zegt Van Leeuwen. „Niet tot contacten in de kerk, en ook de school is momenteel geen besmettingshaard.”

 

Online les

Enkele klassen volgen de lessen online, omdat er in die klas vijf of zes leerlingen ziek werden. „We zien gelukkig nog niet dat hele klassen omvallen”, zegt de schoolbestuurder. „We onderschrijven dan ook het standpunt van de VO-raad, de koepel van het voortgezet onderwijs, dat een week online onderwijs na de kerstvakantie nu niet nodig is.”
Hoewel het per afdeling verschilt, telt de scholengemeenschap niet veel zieke collega’s. „Geen van hen is ernstig ziek. Diverse collega’s geven hun lessen vanuit huis. Bij de praktijkvakken is dat lastiger; dan krijgen leerlingen vaak een opdracht voor thuis mee.”