Geloof: geen gadget maar noodzaak (met video)

LCJ   28 nov. 2016 | tekst Gertjan de Jong (LCJ), beeld RD, Anton Dommerholt
Slob-2-PuntKomma-A

Hij groeide op in een „net reformatorisch gezin.” Deed geen gekke dingen, ging braaf mee naar de kerk. Het voelde prima zo. Totdat Arjan Slob (22) uit Schoonrewoerd ervoer dat de Heilige Geest die ene vraag op zijn hart legde: „Ben jij wel een kind van God?”

Hij vertelt zijn verhaal rustig, afgewogen. Zoekt naar de juiste woorden en beelden om duidelijk te maken wat voor hem zo belangrijk is geworden in zijn leven: de verlossing door Jezus. „Kijk, als je in een garage gaat staan, ben je nog geen Porsche”, legt Arjan uit. „Zo ben je ook nog geen christen als je naar de kerk gaat. In het voorjaar van 2010 kwam de vraag steeds meer op mij af of ik wel een kind van God ben.”

Zijn christelijke opvoeding ziet hij als een zegen, zegt hij. „Die heeft mij denk ik voor veel ellende behoed. Maar toch, als je opgroeit in een christelijk gezin wil dat nog niet zeggen dat je een kind van God bent.”

Op een dag sloeg Arjan biddend zijn Bijbel open bij Daniël 9. „Ik bad met Daniël mee: „O Heere, hoor! O Heere, vergeef! O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God!””

Blijdschap
God antwoordde op zijn gebed. „God sprak tot mij door Mattheüs 28:20. Wel vijf keer kwam het terug: „En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” In diezelfde tijd bezocht ik een jongerenconferentie en daar zongen we een lied dat precies over die voleinding ging: „Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.” Ik zag niemand dan Jezus alleen. Ik werd heel klein en God werd alles. Ik wist: alleen door Zijn offer is er verlossing van zonde.”

En daarna? „Ik moest gewoon spreken van Hem. En dat doe ik nog steeds. Soms geeft het weerstand, maar je merkt ook dat mensen nieuwsgierig worden en meer willen weten. Van delen wordt je niet armer. Dat heb ik mede ontdekt op evangelisatiekampen in Kerkrade. Al enkele jaren ben ik daarbij betrokken. Met meer dan honderd jongeren delen we het Evangelie met mensen daar. En ik heb ervaren dat het waar is: de Heilige Geest geeft je de woorden die je nodig hebt. Dat geeft zo’n blijdschap – Hij wil ons gebruiken!”

Strijd
Het is niet zo dat Arjan nu altijd op de toppen van het geloof leeft. Geloof is ook strijd, heeft hij ervaren. „We zijn hier wel verlost van de macht van de zonde, maar de volledige verlossing komt nog. Daar gaat dat lied ook over, dat ik eerder noemde: „Vol verwachting blijf ik uitzien…” Dat verlangen en die heimwee kan ik heel sterk voelen. Vooral tijdens het zingen. Dan zou ik wel opgepakt willen worden en bij Hem willen zijn.”

Niet dat hij hier niet gelukkig is, benadrukt Arjan. „Ik voel mij juist heel gezegend. Ik heb goede familiebanden, een goede baan, ben betrokken bij prachtige stichtingen, en zo kan ik wel even doorgaan. Maar tegelijk verlang ik om bij mijn Heiland te zijn. Als christen ben je onderweg, je bent een pelgrim. Zo ervaar ik het echt. Je bent geen toerist die een beetje rondhangt en kijkt wat er te koop is.”

Gelaten
„Ik vind het moeilijk als ik zie dat reformatorische jongeren gelaten zijn. Als ze zich erbij neerleggen dat ze geen geloofszekerheid hebben of als het geloof hen geen klap interesseert. Als je niet de zekerheid hebt dat je een kind van God bent, ga dan alsjeblieft op zoek! Rust niet, laat Hem niet los totdat je weet dat die verlossing in de Heere Jezus er ook voor jou is.

Geloof is geen gadget. Geen leuk extraatje. Het is noodzaak. Zoals Jezus Zelf zegt: „Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” Geloof, daar gaat het om!”

Arjan ervaart ook veel verbinding met reformatorische jongeren om hem heen. „Gelukkig zie ik ook dat er bij jongeren ogen opengaan voor het Evangelie. Als de één valt, kan de ander hem of haar overeind helpen. We kunnen elkaar bemoedigen, aanscherpen, terechtwijzen als dat nodig is. En elkaar vragen: Hoe zit het tussen jou en de Heere God? Zelf heb ik dat echt nodig om dicht bij de Bron te blijven. Anders word je zo snel opgeslokt door drukte. De duivel wil graag dat we het druk hebben.

Ik verlang ernaar dat meer jongeren die verlossing gaan kennen. Als christenen in heel Nederland gaan bidden voor geloof en opwekking onder jongeren, zou God dan niet heel grote dingen gaan doen?”


Abc van het geloof

Verlossing” is een van de Bijbelse kernwoorden die wordt uitgewerkt op de website abcvanhetgeloof.nl. Deze website heeft als doel in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en het gereformeerde belijden aan jongeren door te geven.


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Themadossier: Kernwoorden van het geloof"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof

E de K

1 december 2016

Beste Arjan & anderen

Bijzonder om dit als jongere van eveneens 22 jaar, te lezen.
Een stuk herkenning en mooi te zien die strijd die meerdere op aarde hebben zoals te lezen is. Strijdt om in te gaan zegt Hij. Met Hem kunnen we deze strijd alleen aan. Inderdaad Arjan, het belangrijkste is om bij de Bron te blijven

En Hij ontvangt zondaars, wat een genade
Die genade wens ik iedereen toe


A. Visser

29 november 2016

Wat een bijzonder getuigenis van Arjan! Wat erg als dit zo keihard wordt veroordeeld. Door mensen uit 'de eigen kring nog wel'. Voordat we iemands persoonlijk verhaal wat hij of zij van de Heere ontvangen heeft zo afserveren, zouden we er goed aan doen het woord van de Heere Jezus in Mattheus 18: 6 te overdenken: "Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee!" . RD, ga door met het laten vertellen van dit soort verhalen door jongeren. Daar kunnen ook ouderen van leren. Puntuit!


Wouter van Kranenburg

28 november 2016

Piet de Bruin,

Misschien staat het er niet met de woorden die u gekozen zou hebben, maar ik lees het er wel. Dat hij verloren was lees ik in dat hij verlost moest worden van de zonde en in dat hij aanhaalt wat Jezus Zelf zegt, dat buiten Hem de eeuwige toorn van God op ons rust. In de manier waarop Arjan zijn leven beschrijft laat zien dat hij zich af mag keren van de wereldse levenshouding door uit genade te leven als een pelgrim, onderweg naar zijn Vader.

Wat een wonder dat Gods genade ook voor deze jongeman is gaan schitteren en dat hij door genade zijn ogen op Jezus wil houden! Vindt u ook niet? En wat fijn dat het RD dit ook met ons wil delen, op de jongerenpagina nog wel, zodat andere jongeren samen met Arjan zich van de wereld kunnen afkeren en bekeren en zo samen met hem achter onze Heere Jezus Christus aan te gaan!


Piet de Bruin

28 november 2016

Wat jammer, ik lees niet van een verloren mens die wedergeboren moet worden .RD toch! Zulke verhalen horen niet in onze krant.We worden misleid en met name onze jeugd!Hoeven we niet meer bekeerd te worden?