Als het goed is, komt vervolging dichtbij

JBGG   02 sep. 2019 | tekst JBGG, beeld Martin Droog
2019-09-02-katMA16-PUopening02-7-FC-V

In het kantoor van Bijzondere Noden in Woerden hangt een kruis uit Syrië. Lewieke de Wildt (15) kijkt ernaar terwijl ze in gesprek is met Jan Drost, de algemeen secretaris van het deputaatschap van de Gereformeerde Gemeenten.

Een paar keer per jaar komt Jan in aanraking met vervolgde christenen. „In Noord-Irak sprak ik een ex-moslim die, nadat hij tot het christelijke geloof kwam, zijn baan en familie kwijtraakte”, vertelt hij Lewieke. „In Egypte ontmoette ik een christen uit Syrië die gelooft dat God Islamitische Staat heeft gebruikt om christenen wakker te schudden. Hij wilde terug naar zijn land om daar als predikant te werken. Ook ontmoette ik eens een man uit Saudi-Arabië die de woestijn in ging en daar rondschreeuwde: „Wie is de Schepper?” Hij hoorde een antwoord en kwam tot geloof.”

Bewaring

Lewieke bladert in de Bijbel. Ze begint te lezen bij Psalm 34:5. „Ik heb den Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.” Twee verzen verder leest ze: „Deze ellendige riep, en de Heere hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.” De teksten roepen een vraag bij haar op. „Er staat dat de christenen die de Heere dienen door Hem bewaard worden. Maar er staat tegelijkertijd in de Bijbel dat Gods kinderen vervolging kennen. Hoe kan dat samengaan?”

Jan: „De Heere Jezus zegt: „De dienstknecht is niet meer dan de heer. Als ze Mij vervolgen, zullen ze u ook vervolgen.” Vervolging betekent dus niet dat de Heere niet met je is. Er is blijdschap bij de vervolgde christenen als ze merken dat de Heere bij hen is in de verdrukking.”

Vervreemding

„Wist je dat christenvervolging als het goed is niet iets is wat ver buiten Nederland gebeurt?” vraagt Jan aan Lewieke. „Lijden begint niet met gevangenneming of ter dood brengen. De eerste fase is vervreemding: dat christenen apart gezien worden van de samenleving. Dit leidt vaak tot discriminatie. Vervreemding is trouwens een Bijbelse zaak: de Bijbel zegt dat we als vreemdelingen en bijwoners in de wereld wonen. Vervolging komt dan als het goed is dichtbij.”

Lewieke is benieuwd hoe de vervolgde kerk naar Nederland kijkt. „Het ontroert medechristenen dat we voor hen collecteren en bidden. Maar als ze horen hoe het er bij ons aan toe gaat, dat je bijvoorbeeld als christen deel uitmaakt van een gemeente maar alleen op zondag naar de kerk gaat, de gemeente niet groeit en mensen geen bijzondere taken hebben in de gemeente, dan snappen ze dat niet. De overtuiging van vervolgde christenen is dat je elkaar hard nodig hebt. Dan kan het niet zijn dat je alleen maar luistert naar de preek en verder niet actief bent.”

Lewieke vraagt door. „Vinden ze ons passief?” Jan: „Misschien wel. Je hebt de gemeente en dus een plaats voor samenkomst keihard nodig bij je dagelijkse werk. Zo kun je elkaar helpen, troosten, samen de Bijbel lezen. In landen waar vervolging is, is daar meer behoefte aan.”

Keuze

Jan vertelt verder: „Ze begrijpen vaak ook niet waarom er christenen zijn die naar de kerk gaan en in de Bijbel geloven, maar toch niet weten of je een persoonlijke navolger van de Heere Jezus bent. Een vervolgde christen heeft een bewuste keuze gemaakt en komt daar voor uit, wat het hem of haar ook kost.”

Lewieke heeft nog één vraag voor Jan. „U spreekt regelmatig vervolgde christenen. Wat zouden zij tegen ons als jongeren willen zeggen?” Jan: „Jongeren plannen vaak een succesvolle toekomst. Maar het belangrijkste is dat we de Heere Jezus dienen en navolgen. Zonder Gods genade en bekering kan dat niet; bidt en vraag daar dus om!”

 

Steun vervolgde christenen

„Wat kunnen Nederlandse jongeren doen voor vervolgde christenen?”, wil Lewieke weten. Jan Drost, algemeen secretaris van Bijzondere Noden, noemt vier dingen.

Gebed: bid vurig en aanhoudend voor de vervolgde kerk.

Gedenken: denk aan de christenen die lijden vanwege hun geloof.

Woorden: bemoedig vervolgde christenen met kaartjes, petities en brieven.

Help: bied financiële, fysieke of geestelijke hulp aan de vervolgde kerk.

 


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Themadossier: Jong en vervolging"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof