Jaap gaat op zee naar de kerk

Puntuit   14 okt. 2019 | tekst HHJO, beeld defensie
20191009_141305 edit

Al van jongs af aan trok het avontuur en de fysieke uitdaging van het werken bij defensie. Toch weet hij zich vooral geroepen om te dienen voor vrede en veiligheid. Jaap Smits (25) uit Barneveld tekende twee jaar geleden in als officier bij de Koninklijke Marine.

Zijn werk is een roeping, ervaart Jaap. „De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. Mijn roeping is nauw verbonden met de gaven en talenten die ik ontvangen heb.”

Jaap volgde de hbo-opleiding automotive aan de HAN in Arnhem. Daarna ging hij aan de slag in de autotechniek. „Een baan bij defensie bleef mij echter trekken.”

De afgelopen twee jaar heeft Jaap de officiersopleiding van de Koninklijke Marine in Den Helder gevolgd. De opleiding begon met de Maritieme Introductie Periode (MIP). „Een intensieve basistraining van zes weken”, zegt Jaap. „Tijdens deze training is er een bivak op Texel. In die twee weken word je stevig uitgedaagd. Je volgt leiderschapstrainingen en maakt kennis met het leven aan boord.” In die periode worden militaire basisvaardigheden aangeleerd.

Sport

Na de introductieperiode volgde Jaap de officiersopleiding. Tijdens deze opleiding kreeg hij militair recht, blokken exercitie en sport. „In de achterliggende maanden heb ik het vaktechnisch onderwijs gevolgd. Dit onderwijs richt zich specifiek op techniek binnen de Koninklijke Marine.”

Jaap is bezig met zijn afrondende stage. Hiervoor is hij een halfjaar lang aan boord van het fregat Zr. Ms. Evertsen. „Op dit schip leer ik alles wat nodig is voor mijn toekomstige functie als systeemverantwoordelijke officier.” Met die baan wordt Jaap verantwoordelijk voor de energiesystemen van het schip. In de weekenden is Jaap meestal thuis. Hij weet zich verbonden met zijn thuisgemeente, de hersteld hervormde gemeente in Barneveld. Hij waardeert het dat er binnen zijn kerk aandacht is voor gemeenteleden die bij defensie werken. „In de voorbede is er regelmatig gebed voor de krijgsmacht. Militairen zijn niet altijd op missie, maar wel vaak van huis. Ook is het werk niet zonder gevaar.”

Bijbelstudie

Iedere maandagavond komt Jaap met een aantal collega’s samen om Bijbelstudie te doen. Vorig jaar behandelden ze iedere week een psalm. Dit jaar hebben geestelijke verzorgers thema’s bedacht die ze samen overdenken. „Deze ontmoetingen zijn bemoedigend. Je kunt elkaar steunen en het is prettig om van anderen te horen hoe ze dingen ervaren.” Ook met andere collega’s, die niet christelijk zijn, zegt Jaap goed contact te hebben. „De keuzes die ik maak, worden gerespecteerd.”

Op zee gaat Jaap op zondag ook naar een dienst. Deze diensten worden geleid door geestelijk verzorgers. Daarnaast luistert hij vaak via internet naar de diensten in zijn thuisgemeente. „Ik houd van structuur en discipline. In de haven en ook op zee is er voldoende gelegenheid om de dag te beginnen met Bijbellezen en gebed. Kortgeleden las ik Psalm 119:11: „Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.” Dat zijn woorden die me bijblijven.”

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht geloof