Je talenten gebruiken in de klas

Puntuit   23 sep. 2019 | tekst HJW, beeld Sjaak Verboom
Corinda-DGKR_DSF2986 (2)

Als juf heeft Corinda 't Hoen (24) veel te maken met talentontwikkeling. „Uiteindelijk worden gegeven talenten pas echt goed gebruikt als ze Gods eer als doel hebben.

Als het over talenten gaat, moet Corinda direct denken aan de gelijkenis die Jezus over dit onderwerp vertelde. „Niet iedere knecht kreeg er evenveel, maar hun meester verwachtte wel dat ze de uitgedeelde talenten ijverig zouden gebruiken. Het is vaak makkelijker om lui te zijn, maar God wil dat we ijverig zijn. Vooral in het dienen van Hem en het houden van Zijn geboden. Maar ook in het huishouden en tijdens je werk.”

Als puber ontdekte Corinda dat ze talent had voor het omgaan met kinderen. Inmiddels is ze getrouwd met Arjan en heeft ze twee zoontjes. Ze staat ook drie dagen per week voor groep 1/2 van de Groen van Prinstererschool in haar woonplaats Oud-Alblas. Daarnaast is ze leidinggevende van de zondagsschool en de Bijbelclub van de hervormde gemeente in het dorp.

In de omgang met kinderen probeert de jonge moeder haar talenten op een goede manier in te zetten. „Vooral door het vertellen van Bijbelverhalen kun je kinderen iets waardevols meegeven. Maar ook door met hen te zingen en bidden. Dat doe ik thuis, met mijn eigen kinderen, maar ook op school en voor de kinderen van de gemeente.”

Schooltje

Goed voorbeeld doet goed volgen, merkt Corinda in de klas. „Soms zie en hoor ik dat kinderen mij precies nadoen. Dan zitten ze schooltje te spelen en hoor ik dat ze letterlijk mijn woorden herhalen.” Daardoor beseft de juf dat het voor kinderen heel belangrijk is hoe je je als vol- wassene gedraagt. „Behalve het Bijbel- verhaal, bidden en zingen moet je de rest van de dag ook het goede voorbeeld geven.”

De kinderen van groep 1/2 uit Oud-Alblas hebben allemaal verschillende talenten, merkt hun juf. Het ene kind is slimmer, het andere socialer, weer een ander is heel handig. „Door te observeren merk je waar iemand goed in is. Zo weet je hoe je leerlingen hun talenten kunt inzetten om anderen te helpen. Het slimme kind kan anderen iets uitleggen, de sterke jongen helpt met het opendraaien van de bekers tijdens het eten.”

Gegeven talenten kunnen ook een schaduwzijde hebben, denkt Corinda. „Ik ben nogal zachtaardig van karakter. In de klas helpt die eigenschap, want kinderen vertrouwen me snel. Een valkuil is echter dat ik het door die zachtaardigheid lastig vind om nee te zeggen als me iets gevraagd wordt. Ik vind het namelijk fijn om te helpen en aardig te zijn.”

Trouw

„We moeten allemaal eens verantwoording afleggen over de manier waarop we onze talenten hebben gebruikt”, weet Corinda. „En dan gaat het erom of je trouw bent geweest aan je Schepper en Zijn Woord gehoorzaamd hebt. Het doet er dan niet toe hoeveel talenten je had gekregen, maar of je ze op de juiste manier hebt ingezet, namelijk tot Gods eer.”

Terug naar nieuwsoverzicht geloof