"Leer mij" zorgt voor goede gesprekken op catechisatie

HHJO   01 apr. 2019 | tekst en beeld HHJO
2019-04-01-katMA16-PUhoofdplaat01-4-FC
2019-04-01-katMA16-PUportretmirthe01-1-FC
2019-04-01-katMA16-PUportretmarlize01-1-FC

Catechisanten die de nieuwe methode ”Leer mij” gebruiken, hoeven niet de hele catechismusles op hun stoel te blijven zitten. De ontwikkelaars van de catechesemethode bedachten manieren om de klassieke geloofsleer zo dicht mogelijk bij jongeren te brengen.

Als redactielid van de catechesemethode ”Leer mij” ziet ds. R. W. Mulder uit Montfoort het belang van kennisontwikkeling en diepgang bij de catechese. „We reiken ideeën en voorbeelden aan om de stof zo dicht mogelijk bij jongeren brengen. De methode is klassiek wat de inhoud betreft. Het is de stof uit de Heidelbergse Catechismus, en daarin kan de catecheet de accenten leggen die hij nodig vindt. Anderzijds probeert de methode via werkvormen, vragen en opdrachten de verbinding met de huidige tijd te leggen.”

Diepgang door discussie

„Discussiepunten brengen het gesprek op gang.” Mirthe Mackloet (14) uit de hersteld hervormde gemeente van Middelharnis-Sommelsdijk vindt het fijn als catecheet en catechisant contact krijgen. „Dan is er diepgang.”

Jullie gebruiken de methode ”Leer mij”. Wat vind je fijn aan dat boekje?
„Door het boekje komt het gesprek op gang. Door dat gesprek krijg ik antwoorden op vragen die me bezighouden. Een gesprek krijgt diepgang als het gaat over onze relatie met God en wat dat betekent voor het dagelijks leven.
Bij catechisatie bidden en lezen we met elkaar. Aan de hand van het Bijbelgedeelte gaat kandidaat M. Diepeveen met ons in gesprek. Daarna lezen we uit het boekje en praten we daarover. Elke keer leren we een catechismusvraag en een Bijbeltekst. Tenminste, als de catecheet daaraan denkt.”

Wat vind jij moeilijk bij catechese?
„Sommige jongeren boeit de les niet echt. Dan is het moeilijk om vragen te stellen en kwetsbaar te zijn. Ik heb liever met dan zonder boekje catechese, omdat je dan gaat nadenken over wat er geschreven staat. Het is een steuntje in de rug. Daardoor kun je de inhoud voor jezelf op een rijtje zetten. Het boekje krijgen we mee naar huis, dus is het van jezelf.”

Welke mooie herinnering koester je?
„We spraken met dominee Kos vorig jaar over Stille Zaterdag. Hij zei dat we net zo stil mogen worden als dat het was toen de Heere Jezus in het graf lag. Om dan na te denken over wat dit betekent. Het was een heel bijzonder moment.
Soms is het moeilijk om stil te staan en over dingen na te denken. Ik heb net een boekje van John Piper gekocht, met als titel: ”Verspil je leven niet”. Ik liep met vragen en toen adviseerde een leidinggevende van de tienerclub om dit te kopen.”

Vragenstellen mag

„Pas spraken we tijdens catechisatie over de doop en bij een doopdienst kwam de dominee daarop terug.” Marliza de Bruyn (15) uit de hersteld hervormde gemeente van Montfoort vindt het fijn dat haar dominee goed kan uitleggen. De catechesemethode ”Leer mij” is daarbij een handig hulpmiddel.

Wat vind je fijn aan de catechisatielessen in jouw gemeente?
„Samen met andere jongeren spreek je over de Bijbel. Het catechisatieboekje ”Leer mij” behandelt catechismusvragen. Daardoor leer je begrijpen wat daarin bedoeld wordt. Soms staan er moeilijke woorden in de catechismus, maar in de kantlijn van ”Leer mij” vind je daarover uitleg. Het Bijbelgedeelte dat we samen lezen is gekoppeld aan de inhoud van de catechismusvraag.
Pas hadden we het over de doop en over de sleutelen des hemelrijks. Het is leerzaam om daar met de dominee en leeftijdsgenoten over te praten. In de preek behandelt de dominee de catechismus ook, maar bij catechisatie kun je ook vragen stellen. Pas werden er in onze gemeente kinderen gedoopt, toen kwam in de preek terug waarover we spraken tijdens de catechisatie. Dan merk je hoe belangrijk de doop is. God maakte het kind Zelf, Hij geeft bij de doop Zijn belofte dat Hij ervoor wil zijn.”

Hoe verloopt een catechese?
„Bij de catechisatie komen we samen met jongeren uit de eerste tot de derde klas. Ik zit in de derde klas. Dat is een groep van zo’n 25 tot 30 jongeren. We beginnen met gebed en dan overhoort de dominee de geleerde vragen. Aan de hand van het Bijbelgedeelte dat we lezen gaan we samen in gesprek. Je mag dan ook vragen stellen. Die hoeven niet per se over het onderwerp te gaan.
Het catechisatieboekje ”Leer mij” heeft voor elke avond doelen. Zo weet je wat je in de les gaat doen. Daarbij staat ook een toepassing voor de handen, dus voor de praktijk. Boven de les staat een binnenkomer, dat helpt om je in te leven in het onderwerp. Doordat er vragen bij de tekst staan, kun je zelf over het onderwerp nadenken.”

Krijg je huiswerk?
„Leerlingen van vmbo-gt, havo of vwo leren elke week een catechismusvraag en -antwoord. Jongeren die vmbo kader, -basis of praktijkonderwijs doen leren een Bijbeltekst. Volgens mij is dat voor iedereen goed te doen.”

 

Terug naar nieuwsoverzicht geloof