Nadenken bij Bijbellezen

HHJO   04 mrt. 2019 | tekst HHJO, beeld Sjaak Verboom
Rosalie-DGKR-_DSF5014
Rosalie-DGKR-_DSF5021

„Begrijp ik wat ik lees?” Met deze vraag in het achterhoofd bestudeert Rosalie Kooiker (17) nu haar Bijbel. Van de kerkenraad kreeg ze een aantekenboekje, een Bijbelleesrooster en een leeswijzer. Ze doet er haar voordeel mee.

De kerkenraad van de hersteld hervormde gemeente in Staphorst wil jongeren helpen met Bijbellezen. Tijdens een speciale catecheseavond spraken kerkenraad en jongeren met elkaar over het belang van Gods Woord. Die avond kregen de jongeren van de kerkenraad de hulpmaterialen. Rosalie is er blij mee: „Niet alleen jongeren maken er gebruik van, ook ouders profiteren ervan. Zo gebruiken ze de leeswijzer bij het Bijbellezen aan tafel.”

Wat doe jij met het materiaal dat je hebt gekregen?
„We kregen een aantekenboekje waarin je kunt opschrijven wat je aanspreekt of wat je wilt onthouden. Ook kreeg ik een rooster voor het Bijbel­lezen. Daarop kan ik zien welke teksten uit de Bijbel per dag aan de beurt zijn. Dit jaar lezen we voornamelijk geschiedenissen en het evangelie van Markus. Volgend jaar krijgen we een nieuw Bijbelleesrooster. Zo lezen we in een paar jaar de Bijbel door.
Ook kregen we een Bijbelleeswijzer. Daar staan vragen op:
1. Wat leert dit gedeelte mij over God?
2. Wat leert dit gedeelte mij over de mens?
3. Wat valt mij op in dit gedeelte?
4. Wat begrijp ik niet in dit gedeelte?
5. Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?
Die vragen stel je aan jezelf als je een Bijbelgedeelte hebt gelezen. In het aantekenboekje schrijf ik op wat ik wil onthouden. Dat kan ook een Bijbeltekst zijn die ik uit het hoofd wil leren.”

Waarom kreeg je deze spullen van de kerkenraad?
„Voor mij hoort Bijbellezen erbij, maar dat geldt niet voor alle jongeren. Ik kan in de Bijbel antwoorden vinden op vragen die me bezighouden. Waarom anderen niet in hun Bijbel lezen zou ik niet weten. Misschien willen ze er geen tijd voor maken. Of ze zien er het nut niet van in.
Op de catechisatieavond lazen we in groepjes een stukje uit de Bijbel en spraken met elkaar over de vragen van de leeswijzer. De kerkenraad wil hiermee het Bijbellezen stimuleren. Normaal gesproken las ik een stukje uit een dagboek. Of een tekst. Het rooster helpt me om hele Bijbelgedeelten te lezen. En door de vragen leer ik bestuderend lezen. Soms pakt de dominee tijdens de catechese de vragen er weer bij.”

Hoe houd jij Bijbellezen vol?
„Ik lees elke avond. Anders kan ik niet slapen. ’s Ochtends vergat ik weleens de Bijbel open te slaan. Nu zit de gewoonte redelijk vast in mijn routine. Je moet het lezen gewoon nooit overslaan, anders vergeet je het steeds vaker. In het weekend vind ik het soms lastig om het vol te houden. Zeker als ik laat thuis ben. Door de Bijbel spreekt God tot ons, als we bidden spreken we tot Hem. Iedereen heeft vragen, ik ook. Maar met die vragen mag je bij de Heere komen.”

Wat adviseer je andere jongeren?
„Iemand zei: „Ik ga één keer in de week in de Bijbel lezen.” Volgens mij is dat geen goed idee, dan ga je het al snel overslaan. Lees en bid gewoon elke dag. Je moet voor jezelf helder hebben waarom je wilt lezen en bidden. Niet omdat het moet, want dat is geen goede motivatie. De dominee zei dat als je een avond weggaat en verwacht moe thuis te komen, het een goed idee is om uit de Bijbel te lezen voordat je vertrekt. Dan ben je nog fit.”

Heilige Geest maakt gebruik van Gods Woord

Ds. H. J. van Marle uit Staphorst vindt het belangrijk dat zijn jongeren in de Bijbel leren lezen. Daarom kregen zijn catechisanten ondersteunend materiaal. Wat drijft deze dominee?
„Het diepste verlangen dat ligt achter het ontwikkelde materiaal voor Bijbellezen is dat de jongeren van onze gemeente jong de Heere leren kennen, liefhebben en vrezen. Van Obadja lees je zo ontroerend: „Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af.” En er zijn nog veel meer voorbeelden in de Bijbel dat de Heere gewerkt heeft in jonge levens. De predikant Wilhelmus à Brakel zegt zelfs dat de ervaring leert dat de meeste kinderen van God jong een nieuw leven kregen.
Persoonlijke bekering is een werk van de Heilige Geest. Die Geest maakt daarvoor gebruik van Gods Woord. Door de Bijbel spreekt God tot mensen, daardoor leert Hij en bekeert Hij. Dit laat het belang van persoonlijk Bijbellezen zien. En ook de verwachting die daarin ligt. God heeft beloofd uit enkel genade het gebruik van de genademiddelen te willen zegenen. Hij zegt: „Zoekt en gij zult vinden.” Gelukkig lezen veel jongeren uit onze gemeente voor zichzelf uit hun Bijbel, maar helaas lang niet allemaal.
Voor verschillende jongeren is het ontwikkelde materiaal aanleiding geweest om –opnieuw– in de Bijbel te gaan lezen. Dat stemt dankbaar. Bijbellezen is lang niet altijd eenvoudig. Ook met het oog hierop is het materiaal ontwikkeld. De leeswijzers, het rooster en het aantekenboekje helpen om bewuster en gerichter uit de Bijbel te lezen. Bij dit alles blijft het gebed over: „Uw Koninkrijk koom’ toch, o Heer.””


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Themadossier: Bijbellezen"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof