Pioniersplek Utrecht: Bijbelstudie en ”dinner with Dutchies” voor internationale student

Puntuit   12 sep. 2019 | tekst Michiel Bakker, beeld RD, Anton Dommerholt
2019-09-12-katDO7-singelkerk-5-FC_web
Bergsma-3-KruisP-A_web

Internationale studenten een plek bieden waar ze een thuisgevoel ervaren én hen in aanraking brengen met het Evangelie. Dat beoogt ”Rooted”, een nieuwe pioniersplek in Utrecht.

De Roemeense Arabela Ichim (29) komt in 2013 voor een universitaire studie economie naar Utrecht. „Ik was eerder in Nederland geweest omdat mijn broer hier werkte. Ik houd van dit land en het onderwijsaanbod is hier goed”, vertelt ze in de consistorie van de christelijke gereformeerde Singelkerk in hartje Utrecht.

In Roemenië groeit Ichim op in een gezin dat is aangesloten bij een evangelische kerk met ruim 200 leden. „Mijn ouders zijn kort na mijn geboorte tot geloof gekomen.” Eenmaal in Utrecht gaat ze op zoek naar een gemeente, in eerste instantie een Engelstalige. „Die zijn er niet veel”, zegt de Roemeense, die in het begin onder meer diensten van de Hillsong Church in Amsterdam bezoekt.

Na verloop van tijd komt ze in contact met de Christian Union (CU) Utrecht, een internationale studentenbeweging. Met studenten uit onder meer Nieuw-Zeeland, Zweden, Singapore, Ecuador, Brazilië en Duitsland doet ze geregeld Bijbelstudie. „Het voelde als een soort familie. Ik vond het fijn dat er ook Nederlandse studenten aan deelnamen.”

De culturele en kerkelijke achtergronden van de deelnemers zijn divers. „We waren niet uit op confrontatie. Samen gingen we op zoek naar de betekenis van Bijbelgedeelten. We hadden ook andere activiteiten, zoals gezamenlijk eten of uitgaan”, vertelt Ichim, die inmiddels haar studie heeft afgerond en een baan vond. Ze kerkt tegenwoordig bij een Nederlandse gemeente dichtbij haar huidige Utrechtse appartement.

De internationale Bijbelstudiegroep komt sinds 2015 bijeen in de huiskamer van een Utrechtse studentenwoning. Deze is ondergebracht in de voormalige pastorie en poortwoning van de christelijke gereformeerde kerk van Utrecht-Centrum, naast de Singelkerk. Het huis biedt plek aan tien studenten: vijf uit Nederland en vijf uit het buitenland.

Jan-Willem Weststeijn (27), lid van de Singelkerk, woonde tot twee maanden geleden in het studentenhuis. De oud-student vond recent werk in Utrecht, maar blijft als vrijwilliger betrokken bij het studentenhuis, bijvoorbeeld door het regelen van de huurcontracten voor de bewoners.

„Tussen mijn bachelor en mijn master heb ik twee jaar voor Jeugd met een Opdracht in de Verenigde Staten gewerkt. Deze organisatie gaat onder meer met jongeren in gesprek over vragen als: Wie is God en Wie is Jezus? Het is gaaf om daarover met jongeren uit allerlei landen te spreken en hen te helpen discipelen van Jezus te worden. Toen ik terugkwam in Nederland, hoorde ik dat in Utrecht een internationaal studentenhuis zou starten. Ik raakte er vanaf het begin bij betrokken.”

De focus op internationale studenten was de uitkomst van een bezinningstraject dat in 2015 startte in de cgk Utrecht-Centrum, vanuit het verlangen meer te betekenen voor de stad, zegt ds. M. Bergsma (41), sinds 2017 predikant van de Singelkerk. „Onder internationale studenten komt veel eenzaamheid voor, die soms zelfs tot depressiviteit leidt. We willen hen een plek bieden waar ze een thuisgevoel ervaren én hen in aanraking brengen met het Evangelie. Meer dan eens zijn de studenten die betrokken raken bij het project bezig met een zoektocht op het gebied van geloven. Anderen noemen zich christen, maar geven daar weinig invulling aan.”

De Nederlandse bewoners van het studentenhuis zijn allen christen. Voor buitenlandse studenten –velen zijn slechts één semester voor studie in Utrecht– is dat geen voorwaarde. Tijdens de wekelijkse „huisavond” op dinsdag eten de studenten samen, waarbij er rond de maaltijd wordt gebeden. „We doen die avond ook altijd iets gezelligs”, zegt Weststeijn. „Deelname aan de huisactiviteiten is verplicht”, vult ds. Bergsma aan. „Dat geldt niet voor de Bijbelstudies van de CU, al vinden we het wel fijn als de internationale studenten daaraan meedoen.”

Twee huisoudsten –Nederlandse studenten– worden begeleid door een commissie uit de Singelkerk. Ds. Bergsma is beschikbaar voor pastorale zorg voor de bewoners van het studentenhuis. Gemeenteleden kunnen onder meer met internationale studenten in contact komen door hen thuis uit te nodigen voor een maaltijd, onder de noemer ”Dinner with Dutchies”.

Zowel ds. Bergsma als Weststeijn merkt onder veel internationale studenten openheid voor het Evangelie. Weststeijn: „Velen zijn hier maar kort, maar we hebben het meer dan eens meegemaakt dat de CU een wezenlijke bijdrage mocht leveren in hun zoektocht naar God.”

Pioniersplek cgk Utrecht (Singelkerk)

Utrecht telde in 2018 zo’n 3000 buitenlandse studenten. Het is een groep die elk jaar groter wordt, zegt ds. M. Bergsma, predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Utrecht-Centrum (Singelkerk). Circa driekwart is afkomstig uit Europa, maar er zijn ook veel studenten uit Azië.

De christelijke studentenbeweging IFES is in Utrecht onder internationale studenten actief, onder de vlag van de internationale Christian Union (CU). Hiervoor is een studentenwerker aangesteld voor tweeënhalve dag per week. De organisatie streeft naar meer inkomsten om de aanstelling te kunnen uitbreiden tot drie dagen.

CU Utrecht belegt onder meer Engelstalige Bijbelstudies. Deze worden gehouden in het internationale studentenhuis van de Singelkerk. Ds. Bergsma is voor een dag per week aangesteld voor het werk onder buitenlandse studenten. Sinds mei is ”Rooted” als een gezamenlijk initiatief van IFES en de Singelkerk officieel een pioniersplek in de CGK.

Terug naar nieuwsoverzicht geloof