„Studenten GG staan meer open voor evangelischen dan eigen gemeente”

Puntuit   23 sep. 2019 | tekst Van onze verslaggever, beeld Martin Droog
RD210919SGG-15130-5-M
RD210919SGG-15130-1-M
RD210919SGG-15130-2-M
RD210919SGG-15130-3-M
RD210919SGG-15130-4-M
RD210919SGG-15130-6-M

Studenten uit de Gereformeerde Gemeenten (GG) lijken meer open te staan voor de evangelischen dan de gemeente waarvan ze deel uitmaken. Dat bleek uit een peiling tijdens een zomerconferentie zaterdag.

De circa 200 studenten die meededen aan een peiling via hun smartphone gaven aan dat 45 procent van de leden van de plaatselijke kerkelijke gemeente waarvan ze deel uitmaken, afweer heeft tegen de evangelische beweging. Onder de studenten zelf lag dat percentage op 16.

De conferentie was georganiseerd door de werkgroep voor studenten van de Gereformeerde Gemeenten en vond plaats in het gloednieuwe gebouw van het Hoornbeeck College in Gouda. De opkomst was hoger dan in de voorgaande jaren.

Het thema van de conferentie was: ”Evangelische beweging, spiegel en spanningsbron”. Op vrijdagavond had ds. J. M. D. de Heer, die vorig jaar is gepromoveerd op een studie over de evangelische beweging, gesproken over de spanningsbron. Hij noemde een aantal verschillen. De zondeval wordt in evangelische kringen beleden, maar deze functioneert nauwelijks. Ook over de plaats van de wet wordt nauwelijks gesproken. De nadruk ligt op de keuze die men maakt voor Jezus.

De predikant uit Middelburg wees erop dat de liedcultuur in de evangelische beweging de psalmen nagenoeg verdrongen heeft. Volgens hem is er sprake van grote verschuivingen in evangelische kringen, onder meer wat betreft de opvatting over homoseksualiteit, en heeft de seculiere wereld grote impact op veel evangelischen. Er is sprake van secularisatie die „diep doordringt”.

Spiegel

Zaterdagmorgen benaderde drs. P. C. van Olst, leraar godsdienst aan Driestar Educatief en voormalig zendingswerker in Ecuador, de evangelische beweging van de andere kant. Hij vroeg om in de spiegel te kijken en te zien wat de reformatorische kerken van de evangelische beweging kunnen leren. Hij noemde enkele lessen.

Als eerste waarschuwde hij tegen isolationisme. „Hoe zijn we aanwezig in de samenleving? Weten we het geloof op een hedendaagse manier te belijden? Wat hebben we te melden?” De evangelischen kunnen in het contact met andersdenkenden tot voorbeeld dienen, aldus Van Olst.

„Pas op voor traditionalisme”, was zijn tweede punt. „De traditie mag geen doel worden. Het gaat erom deel te hebben aan Christus.” Ten derde waarschuwde hij tegen rationalisme. Godsdienst is meer is dan een zaak van het verstand en redeneren. „Ook de bevinding kan geschematiseerd en gerationaliseerd zijn.”

Verder noemde de leraar het reactionisme. Dat kan zich voordoen als we graag willen blijven wie we zijn en het onderscheid willen aangeven met andere groepen. Als voorbeeld noemde hij een student die de tekst ”God is liefde”, die in de Bijbel staat, „een gevaarlijke tekst” noemde.

De bijeenkomst op zaterdagmorgen werd geopend door ds. W. A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente van Woerden. Hij mediteerde over Markus 9:33-44, waar staat dat de discipelen de meesten wilden zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht geloof