"Gezinsvorming was en is voor ons een echte zoektocht"

Puntuit   28 mrt. 2018 | Puntuitredactie, beeld Pixabay
holding-hands-918990_1920

De NPV zette maandag de keuzehulp gezinsvorming en anticonceptie online. Een praktische informatiebron bij vragen waarmee echtparen kunnen worstelen. Vragen met zowel medische als ethische kanten. En met als belangrijkste trefwoorden: leven, voorzienigheid, afhankelijkheid en je verantwoordelijkheid als christen.


Check hierboven de promovideo die bij de keuzehulp hoort. Klik hier voor de keuzehulp. De keuzehulp is opgezet als een online cursus. Je kunt zelf bepalen welke van de onderdelen (over vruchtbaarheid, seksualiteit, gezinsvorming en anticonceptie) je wilt doorlopen. De keuzehulp bevat ook een bibliotheek met verdiepende informatie.


Uit een peiling onder NPV-leden in het voorjaar van 2016 bleek dat er over gezinsvorming en anticonceptie veel vragen leven. Ook een stijgend aantal vragen dat via de advieslijn van de vereniging binnenkwam, wees daarop.

„Met de keuzehulp willen we onze achterban daarom structurele toerusting bieden. We signaleren geregeld nood op dit gebied. Voorbeeld is een mailtje met vragen over gezinsvorming dat iemand kort na een bevalling om vier uur ’s nachts aan ons stuurde. Dan kun je aannemen dat dit iemand uit de slaap houdt”, zegt Astrid Bokhorst, manager advies en toerusting bij de NPV.

De patiëntenvereniging ontwikkelde de keuzehulp zelf, bijgestaan door mensen uit de achterban, onder wie relatietherapeute Cocky Drost en Christine Stam-van Gent. Stam: „Ik raakte als moeder van vier kinderen bij het onderwerp betrokken door een paar gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen. Gezinsvorming was en is voor ons een echte zoektocht. Daarover vertel ik wat in een video die onderdeel is van de keuzehulp.”

Wat wil de NPV aan mensen met vragen over anticonceptie en gezinsvorming aanreiken?

Bokhorst: „We willen mensen helpen bij het maken van verantwoorde keuzes waarbij Bijbelse waarden en normen leidend zijn. We zeggen geen nee of ja tegen anticonceptie, maar willen zorgvuldige overwegingen meegeven op basis waarvan mensen keuzes kunnen maken.

Belangrijk zijn openheid en een veilige, betrouwbare plek waar over dit soort zaken kan worden gesproken binnen Bijbelse kaders. Dat mis je soms. Dan is het goed als mensen de weg naar de NPV weten te vinden.”

Hanteert de NPV grenzen als het gaat om anticonceptie?

Bokhorst: „Zeker. Als mensen kiezen voor anticonceptie geven we de grens aan bij middelen die ook bij zorgvuldig gebruik een mogelijk abortieve werking hebben. Dat raakt het prille menselijke leven. Daar ligt voor ons de grens.”

De pil heeft ook risico’s en bijwerkingen. De keuzehulp noemt onder meer een verhoogd risico op trombose, maar niet een verhoogd risico op borstkanker, zoals vorig jaar bleek uit een groot onderzoek. Is daar een reden voor?

Bokhorst: „Onze keuzehulp heeft vooral een ethische spits en is al heel uitgebreid. Dat was een punt. Het ging ook om een buitenlandse studie. Mocht daar aanleiding voor zijn dan kunnen we de keuzehulp eenvoudig zelf aanpassen.”

De keuzehulp meldt over het spiraaltje dat de kans op bevruchting heel klein is. Is dit geen onderschatting? In andere publicaties wordt de kans op bevruchting bepaald niet uitgesloten of zelfs groot geacht. Een eventueel bevruchte eicel kan zich door de effecten van het spiraaltje echter niet innestelen en gaat verloren.

Bokhorst: „We hebben de keuzehulp zorgvuldig samengesteld, gebaseerd op betrouwbare informatie. De opvattingen over de kans op bevruchting bij gebruik van spiraaltjes zijn niet eensluidend. Daarom zijn we voorzichtig in het gebruik van al te sterke uitdrukkingen. Dat kan bij mensen schade aanrichten. De kans op bevruchting is niet uitgesloten, dat klopt. Daarom valt het spiraaltje in de categorie: niet zonder nadenken gebruiken. Maar het maakt ook verschil of je zo’n middel gebruikt als jonge vrouw of als vrouw in de overgang. We gaan voor maatwerk. De keuzehulp is een onderdeel van onze advieslijn, zodat mensen vanuit hun persoonlijke situatie zaken kunnen doorspreken.”

Anticonceptionele middelen passen goed binnen een christelijke visie op het leven, meldt de keuzehulp. Gezinsvorming krijgt een plaats in het licht van het rentmeesterschap van de mens. Kunt u dat toelichten?

Stam: „Het was een ontdekking voor me dat de opdracht ”Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt” in Genesis 1:28 samengaat met de opdracht om de aarde te onderwerpen, en te regeren over de dieren- en plantenwereld. Zoals we omgaan met de vruchtbaarheid van ons vee en van onze akkers, zo zijn we als mens ook rentmeester over onze eigen vruchtbaarheid. Een boer ziet het gebod om de aarde te bebouwen niet als aansporing om een zo groot mogelijke boerderij op te zetten. Nee, hij rekent eerst uit wat hij persoonlijk aankan. Zo mag je als echtpaar ook zoeken naar wat de grootte van je gezin mag zijn, gelet op persoonlijke draagkracht en omstandigheden. Hierin hebben mensen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Dat sluit niet uit dat kinderen een zegen en gave van de Heere blijven. Of zoals ik ergens las: gezegend is de man die zijn pijlkoker gevuld heeft, maar niet ieders pijlkoker is even groot.”

Gezinsvorming, met alle vragen die daarbij kunnen rijzen, heeft plaats voor Gods aangezicht. Gods voorzienigheid, menselijke verantwoordelijkheid en afhankelijkheid raken elkaar. Wat wil de keuzehulp daarover meegeven?

Stam: „Dat persoonlijk gebed de enige plek is waar die drie dingen bij elkaar kunnen komen. Ik geloof dat elk mens een eigen taak in het leven heeft, met unieke grenzen. En dat je daar biddend naar moet zoeken. Juist die hele persoonlijke privésituatie, inclusief alles wat je daarin verlangt of juist vreest, moet je voor Hem openleggen.

Om dat te doen heb je –behalve een levende relatie met God– zelfkennis nodig, en ook taal. Om tot een persoonlijk standpunt te komen, moet je eerst weten wat je gedachten over dit onderwerp zijn, en hoe je die onder woorden brengt. De keuzehulp maakt dit lastige thema bespreekbaar. Dat is nuttig. Daarom heb ik ook aan dit project meegewerkt door in een video iets van mijn eigen zoektocht te delen.”

Klik hier voor de keuzehulp.


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Themadossier: Huwelijk en trouwen"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht binnenland