Spreek je weleens met ongelovigen over Gods almacht?

„Niet zo vaak”, zegt Elise. „Op catechisatie en op de jeugdvereniging hebben we het er regelmatig over. En ik ga dit jaar studeren. Ik verwacht dan wel dat ik hier vragen over krijg.”

Koos heeft het er met zijn collega’s weleens over. „Ik heb een aantal collega’s die niet in God geloven. Ze begrijpen niet dat ik geloof in een goede en almachtige God die toch het lijden toelaat.”

Heb je er moeite mee om Gods almacht te belijden in een wereld vol lijden?

„Ja, daar heb ik weleens moeite mee”, zegt zowel Elise als Koos. Elise: „Ik ben overtuigd van Gods almacht, maar geloof dat er door de zonde lijden en verdriet in de wereld is gekomen. Voor onchristelijke mensen, die niet met die gedachte zijn opgevoed, snap ik dat dit moeilijk is om dit te begrijpen.” Koos: „Ik vind het lastig om dit aan collega’s uit te leggen. Onlangs hoorde ik nog van een gezin waarin een vader, een moeder en een zus zijn overleden. Hoe vertel je dan dat God almachtig en goed is?”

Hoe zou je dat uitleggen?

Koos denk eerst even na. „Ik zou beginnen met luisteren. En dan zeggen dat God het niet zo bedoeld heeft. God is een goede God, Die het goede met ons voorheeft.” Elise vult voorzichtig aan en zegt: „Ik zou ook uitleggen dat het lijden komt door de zonde. God heeft het inderdaad niet zo bedoeld. En ondanks de zonde en het verdriet heeft God toch een plan met ons leven. Hij gebruikt zelfs het kwade ten goede. Ook al is dat soms bijna niet zichtbaar en denkbaar als je er middenin zit.”

Waar in de Bijbel wordt Gods almacht voor jou het sterkst zichtbaar?

„Er staan veel geschiedenissen in de Bijbel waarin God het onmogelijke doet,” weet Elise. „Maar op het moment dat God Zijn eigen Zoon naar de aarde stuurt om ons te redden van onze zonde blijkt Gods almacht het sterkst, vind ik. Hier zie je dat Hij er alles voor overheeft om het kwaad te overwinnen. Hij laat zelfs de moeilijkste omstandigheden meewerken ten goede.” Koos sluit zich hierbij aan. „En daarnaast vind ik de geschiedenis van Jozef een sterk voorbeeld waarin God door het lijden heen Zijn plan uitvoert. Door de moeilijke weg die Jozef gaat, houdt hij uiteindelijk een heel volk in leven. God staat duidelijk boven de situatie.”

Welk Bijbelgedeelte geeft jou troost in een wereld vol lijden?

Elise hoeft niet na te denken en noemt meteen de geschiedenis van Job. „Hij raakt alles kwijt, maar blijft in God geloven. Na alle beproevingen zegent God Job en geeft hem meer dan voorheen. Dit geeft troost, omdat ik weet dat het geloof in God het enige houvast is. Met Hem kom je zelfs door de moeilijkste momenten in het leven.” Koos noemt de Psalmen als troostvolle Bijbelgedeelten in verdriet. „In de Psalmen lees je van mensen die diep teleurgesteld zijn in zichzelf en anderen. Mensen die oprecht moeite hebben met Gods weg. In alle teleurstellingen en pijn roepen ze God aan. Dit zijn gebeden die we krijgen om mee te bidden, of zelfs uit te roepen tot God.”


 

Zeker Weten! is een project van het Hervormd Jeugdwerk waarin apologetische thema’s worden uitgewerkt.