Geloven Marouscha Noorland (22) uit Streefkerk, Gerieke Barreveld (24) uit Nieuwer ter Aa en Maïke de Jong (24) uit Polsbroek dat de Heere Jezus ook vandaag nog door de Bijbel spreekt? „Ja”, zegt Marouscha. „Als ik vaker in de Bijbel lees, ontdek is steeds meer wie Hij is. Door de Bijbel heen wil God Zich aan ons openbaren.” Ze denkt door de Bijbel ook van Jezus te kunnen leren hoe Hij met mensen in gesprek gaat. Maïke: „Je kunt inderdaad leren van de manier waarop Jezus zo’n gesprek aanpakt. In Johannes 8 blijft Hij heel rustig wanneer de Schriftgeleerden en de Farizeën een overspelige vrouw bij Hem brengen. Hij knielt neer om in het zand te schrijven.”

„Jezus gaat ook in gesprek met mij, door Gods Woord heen. In dat Woord mag ik mijn eigen naam invullen”, zegt Gerieke. „Voordat ik belijdenis deed heb ik lang getwijfeld of dat zo is”, zegt Maroescha eerlijk. „Ik kon toen niet zeggen wie Hij voor mij was. Nu is dat heel anders en zijn die twijfels bijna totaal verdwenen. Als je minder met de Bijbel bezig bent, kun je gaan twijfelen. Maar dat ligt dan echt aan jezelf. Je moet je geloof blijven voeden.” Gerieke vult aan: „Als je naar jezelf kijkt, kun je denken: ik weet het allemaal niet. Dan kun je Christus uit het oog verliezen en gaan twijfelen. Daarom is het belangrijk dat je op Hem ziet.”

De jongeren ervaren dat God op allerlei manieren spreekt. Door de Bijbel, een preek, maar ook door de natuur. Marouscha: „Vroeger hoorde ik vaak: Je ziet Gods grootheid in Zijn schepping. En ik kon de natuur mooi vinden hoor, maar het is alsof ik het nu pas echt zie. Bijvoorbeeld zo’n gouden blad in de herfst. Hoe knap God dat gemaakt heeft en hoe wonderlijk alles is.”

Maar God spreekt niet alleen door dat wat Hij heeft geschapen, weet de Streefkerkse. „Hij spreekt ook door de Bijbel, door preken en zelfs door plotselinge gesprekken die ik heb met mensen. Ik ervaar dat bij mijn werk in de zorg. ’s Ochtends bid ik altijd in de auto: „Geeft U me toch weer genoeg liefde, zodat ik die aan anderen kan doorgeven. Misschien kan er wat van U doorschemeren.” Je moet weten; ik vind het lastig om op een goede manier met collega’s een gesprek over geloof te beginnen. Maar soms krijg ik opeens een vraag. „Mag ik vragen, ben je gelovig of zo?” Daaraan merk ik dat God mijn gebeden hoort, dat Hij helpt, hoe moeilijk het ook kan zijn. Hij is er echt.”

Gerieke ervaart dat de Heere Jezus tot haar spreekt door de preek. „De dominee preekte pas over het Bijbelgedeelte waarin Paulus bidt of die doorn in zijn vlees weg mag gaan. God zegt dan: „Mijn genade is voor jou genoeg.” Toen zei de dominee dat wij ook kunnen twijfelen en ons kunnen afvragen: Is Gods genade voor mij? Hij zei toen: „Het is Gods Woord en je mag er je eigen naam invullen.” Dat was voor mij toen alsof Jezus Zelf tegen mij zei: „Mijn genade is ook voor jou genoeg.” Dat raakte mij, zeker toen we na de preek zongen: „Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.””