„Laat ik de zionisten iets goed duidelijk maken, iets wat al die vijanden moet bereiken, of ze nu links, rechts, seculier, religieus of extremist zijn. Ongeacht hun uiterlijk of hun huidskleur, ze bevinden zich op het land van de islam en de moslims, op de grond van de nachtelijke reis van de profeet (Mohammed, red.)”, aldus sjeik Iyad Abu Funun. „Iedere vijand die in dit land leeft, moet begrijpen dat ze geen plek hebben op deze grond.”

Als de geestelijke zich tijdens de tv-uitzending een koran heeft laten bezorgen, bekrachtigt hij zijn woorden met een eed: „geen enkele Jood – geen kind, geen volwassene, geen kolonist, geen soldaat, niemand van westerse of oosterse komaf” zal op islamitische grond overblijven. „Dit is mijn eed namens het gehele Palestijnse volk en van de Arabische en islamitische natie in haar geheel, van oost tot west.”