Voel je je thuis in de kerk?

Joanne: „Vier jaar geleden werd ik lid van de christelijke gereformeerde kerk De Tabernakel in Ede en vanaf het begin heb ik me goed op mijn plek gevoeld. Ik vind het mooi om te zien hoe gemeenteleden op allerlei manieren met elkaar meeleven; van kaartjes sturen tot voor elkaar koken, en van een bemoedigend appje tot een gesprekje na de kerkdienst.”

Peter: „Ik ben opgegroeid in de cgk in het Friese Damwoude en ik voel mij er zeker thuis. Het verschilt wel per moment. In de kerk denken mensen soms heel verschillend, dat kan lastig zijn. Niet iedereen voelt zich gehoord of gewaardeerd. Gelukkig merk ik dat de onderlinge band hechter wordt. Daar ben ik dankbaar voor.”

 

Vind je dat jongeren genoeg betrokken worden bij de kerk?

Joanne: „In mijn gemeente zijn veel jongeren, dus er wordt veel georganiseerd. Er zijn gewone clubs en een jeugdvereniging, maar er is ook een club voor ontspanning. Omdat Ede een studentenstad is, is er ook een studentenvereniging in de kerk. Studenten gaan geregeld een hapje eten bij gemeenteleden, om hen te leren kennen. Dat noemen we een rolling dinner.”

Peter: „Bij ons worden jongeren nu veel meer bij de kerk betrokken dan vroeger. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Ik ben nu meester van de zondagsschool. Ook hebben we een verbindingscommissie die activiteiten organiseert voor jongeren van alle leeftijden. Daaraan doen veel jongeren mee. Supermooi.”

 

Hoe kunnen jongeren meer betrokken raken bij de kerk?

Joanne: „Het is denk ik goed om te luisteren naar wat jongeren zelf verwachten en graag zouden willen, of wat zij graag anders zouden zien. Het lijkt mij mooi om jongeren zelf het initiatief te laten nemen om bijvoorbeeld een actie op touw te zetten. Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar het helpt al als je naar jongeren luistert en hen serieus neemt.”

Peter: „De ene kerk heeft wel een jeugdzondag of een jeugddienst, de andere niet. Ik ga steeds meer inzien dat kerken elkaar nodig hebben. Zo wordt bij mij in de buurt ”Connect” georganiseerd voor jongeren vanaf 16 jaar. Dat is interkerkelijk en het is mooi om met elkaar in gesprek te gaan over God en geloof. Dan merk ik veel verbondenheid. Maar ik kan me voorstellen dat dat in Friesland anders is dan bijvoorbeeld op de Biblebelt, omdat er in onze omgeving minder christenen zijn. Hier heb je elkaar hard nodig.”

Joanne: „Het helpt ook om jongeren in contact te brengen met andere leeftijdsgroepen. In onze gemeente wordt zo’n vier keer per jaar een sing-in georganiseerd. De organisatie bestaat voornamelijk uit jongeren en alle muzikanten zijn ook jong. Het publiek bij zo’n sing-in bestaat vooral uit ouderen. Zo komt er meer contact tussen verschillende doelgroepen in de gemeente.”

 

Steeds meer jongeren vinden dat je ook zonder de kerk prima kunt geloven. Begrijp je die gedachte?

Joanne: „Ik kan het wel begrijpen, omdat geloven tegenwoordig steeds persoonlijker lijkt te worden. Maar ik ben het er niet mee eens. De kerk is juist een plek waar je samen over God en over het geloof kunt praten. Daarnaast denk ik dat het Bijbels is om actief lid te zijn van een kerk en deel te nemen aan het gemeenteleven. We zijn één lichaam en kunnen elkaar helpen, bemoedigen en alert houden waar dat nodig is.”

Peter: „Soms begrijp ik die gedachte wel, want ik vind het zelf ook lastig om twee keer een preek te volgen. Het taalgebruik is soms zeer verouderd en niet zo concreet. Zelf ben ik een praktisch iemand die door eigentijdse voorbeelden iets veel beter snapt. Aan de andere kant geloof ik zeker dat je als christen de kerk nodig hebt. Je kunt niet zonder geestelijke voeding. De Bijbel zegt niet voor niets dat de gemeenschap der heiligen heel belangrijk is.”

 

Wat is volgens jou een gezonde gemeente?

Joanne: „Een gemeente waar Jezus Christus in het middelpunt staat. Het gaat uiteindelijk om Hem en de gemeente komt bij elkaar om Hem te dienen en over Hem te spreken. Maar het is ook essentieel dat leden op elkaar betrokken zijn en met elkaar meeleven.”

Peter: „Daar waar Gods Woord en de boodschap van vergeving centraal staan. En een gezonde gemeente straalt ook iets uit van Gods liefde, zodat de buitenwereld er heilig jaloers op kan worden.”