„Een anti-abortusflyer? Het is 2019, geen 1970. Kom op. Wij zijn baas in eigen buik.” Met dit bericht via Twitter verzette D66 zich deze week tegen de prolifefolder. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra deelde een foto van haar brievenbus, met de sticker ”Ja voor de vrije keuze, Nee tegen anti-abortusreclame”. Fractievoorzitter Rob Jetten noemde de inhoud van de flyer „onacceptabel en on-Nederlands.”

Waarom spreekt de partij zich zo actief uit tegen de folder? „Omdat we zien dat het maatschappelijk debat over abortus verhardt”, zegt een woordvoerder van D66. „Het recht op abortus mag niet voor lief worden genomen.” Volgens hem is er daarom een tegengeluid nodig.

Kritische reacties zijn er ook op het bericht van D66. „Een vrouw is baas over haar eigen buik. Het is echter geen blinde darm die verwijderd wordt, maar een ander leven dat uitgewist/gedood wordt. Deze flyer doet je nadenken over abortus, ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen. En dat zeg ik als atheïst”, tweet een jonge vrouw.

Propaganda

Het Humanistisch Verbond ontwierp een brievenbussticker tegen de prolifefolder. Crista Compas, directeur van de vereniging, noemt de inhoud van de flyer „suggestief en opdringerig.” Volgens haar is dat ook de reden dat de folder zoveel emoties oproept. „Het moet helder zijn dat er in Nederland vrije keuze is om al dan niet voor abortus te kiezen. Wij vinden dat de tekst suggereert dat vrouwen niet zelfstandig kunnen kiezen en onder druk worden gezet om abortus te laten doen.” Volgens Compas is de sticker zo’n 7000 keer besteld.

De vraag is of de folder past binnen de cultuur van vrije meningsuiting in Nederland. „Natuurlijk. We hebben ook geen verbod op de folder geëist. Met de sticker laten we alleen een ander geluid horen. Vrouwen hebben het recht om te zeggen: deze propaganda wil ik niet in mijn bus hebben. We willen vrouwen die voor de vrije keuze staan duidelijk maken dat er steun voor hen is.”

Generatie

Volgens SGP-leider Kees van der Staaij laat de groep tegenstanders van abortus zich duidelijker horen dan in het verleden. Hij merkt wel een verschil tussen de jongere en oudere generatie. „Onder sommige jongeren wordt een veel kritischere houding tegenover abortus aangenomen dan vroeger het geval was. Terwijl de oudere generatie bang is dat wat men ziet als verworvenheden, ter discussie kan komen te staan.”

Dat juist deze folder veel reacties oproept, verbaast Van der Staaij niet. „De informatie is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Het verzet ertegen sluit in die zin goed aan bij de doelstelling van de Week van het Leven: het gesprek aangaan.”

Ook het Platform Zorg voor Leven merkt dat er meer reacties binnenkomen dan in voorgaande jaren. „De impact van de flyer is groot, het doet veel voor het aanjagen van de discussie”, zegt voorzitter Diederik van Dijk.

Overigens heeft de organisatie nog geen verscheurde folders teruggekregen, zoals online werd opgeroepen. „Hopelijk blijft dat zo.”