„In de Bijbel draait alles om verzoening" (video)

Puntuit   30 mrt. 2016 | tekst Michiel Kerpel, beeld RD
Pieterzandt6vwo

Het thema verzoening staat centraal in de Bijbel. Het is tegelijk een van de uitgewerkte kernbegrippen van het nieuwe initiatief ABC van het geloof. Puntuit gaat met zes leerlingen van de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen in gesprek over het onderwerp.


Video: komt van het thema ”Verzoening” van abcvanhetgeloof.nl.

Foto, achter: Adriaan, Carolien en Peter. Voor: Annelie, Adrianne en Jan Rinke.


Peter, Adrianne, Jan Rinke, Adriaan, Carolien en Annelie uit 6 vwo kunnen volgens hun mentor wel een lesje missen om door te praten over het thema verzoening. Waar ze als eerste aan denken bij het woord? „Iets wat vereffend wordt”, begint Peter. „Bijvoorbeeld als je schuld hebt.” Adrianne denkt allereerst aan het „goed houden en herstellen van een vriendschap.” Annelie stemt daarmee in. Jan Rinke: „Ik denk aan Jezus Christus en het weer mogelijk maken van een relatie tussen God en mensen.” Adriaan en Carolien sluiten zich erbij aan.

Centraal thema
De vwo’ers zijn het erover eens dat verzoening het centrale thema van de Bijbel is. Het loopt als een rode draad door het Boek der boeken. Adriaan: „Alles draait om verzoening. Daarbij vormen Oude en Nieuwe Testament één geheel.” Bijbelpapier ritselt tussen de vingers van Carolien. Ze is op zoek naar een tekst over verzoening. Adrianne komt met het Bijbelgedeelte over de Grote Verzoendag. „Een bok ging de woestijn in voor de verzoening van het volk.” Ook de offerdienst uit het Oude Testament wordt genoemd. Adriaan borduurt daarop verder: „In het Nieuwe Testament is er Christus, Hij werd als een Lam ter slachting geleid. Hij nam het stokje als het ware over.”

Jan Rinke leest het thema verzoening vooral in de tweede helft van de evangeliën, waar het gaat over het lijden en sterven van de Heere Jezus. „Maar eigenlijk hoort het thema bij heel de evangeliën”, stelt Peter. „Toen de Heere Jezus geboren werd, was dat niet al het begin van het verzoeningswerk?”

Carolien heeft de Bijbeltekst waar ze naar op zoek was, gevonden. Het is Romeinen 5:10. Daar staat: „Met God verzoend door den dood Zijns Zoons.” Peter denkt hardop verder. „In 1 Korinthe 5 gaat het ook over verzoening, toch?” Jan Rinke bladert naar het hoofdstuk. „Vers 18 of 19”, zegt Peter. Jan Rinke met 1 Korinthe 5 voor zijn neus: „Het hoofdstuk heeft niet eens achttien verzen.” Het zestal grinnikt. Peter lacht mee. Toch geeft hij niet op. Hij speurt zelf verder. En hij zat er niet ver van af. Het blijkt niet te gaan om 1 maar om 2 Korinthe 5. De indringende oproep luidt daar: „Wij bidden van Christus’ wege: laat u met God verzoenen.”

Schuld
Verzoening is onlosmakelijk verbonden met zonde en schuld, weten de leerlingen. Peter: „In relaties kan het gaan om een meningsverschil.” Jan Rinke: Tussen God en mens was er wel meer dan een meningsverschil.” Carolien: „En dan willen mensen ten diepste ook nog niet eens verzoend worden.” „De verzoening komt dan ook helemaal bij God vandaan”, zegt Adriaan.

Verzoening is een van de thema’s die worden uitgelegd op abcvanhetgeloof.nl. De zes vinden de site met christelijke begrippen een goed initiatief. Jan Rinke: „Voor jezelf weet je soms wel wat iets inhoudt, maar om het aan anderen uit te leggen is niet gemakkelijk. Daarbij kan de site helpen.” Op een telefoon bekijken de leerlingen de nieuwe website. Het abc van het geloof valt in de smaak. Maar dat er ooit een oudvader –Alexander Comrie– was die een vrijwel gelijknamig boek schreef, zegt de meesten dan weer niets. Wel wordt Comrie netjes gedateerd in de 18e eeuw.


Het thema ”Verzoening” is een van de negen thema’s die op de nieuwe website voor jongeren abcvanhetgeloof.nl worden uitgelicht en uitgelegd. Maandag werd het ABC van het geloof gelanceerd tijdens het paasappel in Ede. Klik hier voor een fotoserie en de animatievideo van de lancering en hier voor de videoreportage van de lancering en een uitleg over ABC van het geloof van projectleider Marieke de Vries.


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Themadossier: Kernwoorden van het geloof"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof