IS valt christenen aan in magazine: "Breek het kruis"

Puntuit   04 aug. 2016 | tekst Jacob Hoekman, beeld RD
foto-1

Ezechiël, Markus, Johannes, de brieven van Paulus: ze komen allemaal langs in het deze week verschenen nummer van Dabiq, de glossy van Islamitische Staat. Het is voor het eerst dat een themanummer van IS christenen als mikpunt heeft. ”Breek het kruis”, staat er in grote letters op de voorkant.

„We haten jullie, allereerst en vooral, omdat jullie ongelovigen zijn; jullie verwerpen de eenheid van Allah –of je het je nu realiseert of niet– door Hem partners toe te kennen om te aanbidden, je maakt je schuldig aan blasfemie door te claimen dat Hij een zoon heeft.”


„Ook al leven jullie in het Kalifaat, we blijven jullie haten”


Is getekend: Islamitische Staat. In ronkende volzinnen etaleert de terreurorganisatie deze week in haar nieuwste glossy de haat tegen christenen en in wezen tegen iedereen die niet denkt zoals de IS-sympathisanten. Pas wanneer christenen als ”dhimmi’s” in een vernederde positie onder het regime van het kalifaat leven, zullen ze niet langer worden vervolgd. „Maar zelfs dan zullen we jullie blijven haten.”

Het zijn typische zinnen voor Islamitische Staat, als altijd wars van het compromis. Ze worden begeleid door de al even typische geweldsporno die IS tot zijn handelsmerk heeft gemaakt; foto’s van onthoofdingen, kapotgeschoten lichamen en totale verwoesting die ook bij veel moslims walging oproepen. Tot zover weinig nieuws.

Islamitisch dogma
Nieuw is wel dat IS het blijkbaar nodig acht om zijn zeer professioneel gemaakte tijdschrift, Dabiq, ditmaal in zijn geheel aan de strijd tegen christenen te wijden. En nieuw is ook dat IS daarbij aansluit bij argumenten die wel degelijk door veel moslims worden gedeeld.

In de nieuwste editie gebeurt dat door een uitvoerige Bijbelstudie die het theologische gelijk van IS moet bevestigen. Dat ‘gelijk’ bestaat vooral uit het islamitische dogma dat Christus niet de Zoon van God is en dat Hij niet gekruisigd is. Wie dat wel gelooft, pleegt „shirk”: hij kent deelgenoten toe aan God en is een polytheïst. Dat is in de islam de ergst denkbare zonde. In de islamitische theologie komt Jezus aan het einde der tijden nota bene Zelf terug om het kruis te breken.


Schriftgeleerden IS zeggen dat Simon van Cyrene in Zijn plaats stierf


Uitgebreid proberen de schriftgeleerden van IS aan te tonen dat Simon van Cyrene (die Jezus’ kruis droeg) in Zijn plaats werd gestraft. Dat het in de Bijbel toch anders staat, komt doordat christenen en joden hun heilige boeken hebben vervalst, zoals de Koran stelt. Bijna alle islamitische geleerden, extremistisch of niet, zijn het daarmee eens.

Het opmerkelijke is echter dat de schriftgeleerden van IS de Bijbel zelf gebruiken om die stelling te ondersteunen – blijkbaar staan er ook teksten in die níét veranderd zijn, zolang ze maar passen in het islamitisch perspectief.

Jeremia
In het artikel van IS komen ze allemaal langs. Het begint met Jeremia 8:8, waar Jeremia de joodse Schriftgeleerden verwijt dat ze Gods wetten bewust veranderen.

Uitgebreid komt ook aan de orde dat er christenen zijn geweest die niet in Christus’ godheid hebben geloofd, zoals de 4e-eeuwse Arius. Hij wordt postuum door moslims alsnog op het schild gehesen.

Of is het juist Arius die de islam inspireerde? Dat is wat een reformator als Maarten Luther betoogt. Voor hem was het glashelder dat de islam juist kon ontstaan vanwége de dwaalleer van mensen als Arius. „Mohammed kwam uit deze sekte voort”, zegt hij letterlijk in een van zijn tafelredes. Voor Luther was het ondenkbaar dat de Koran kan uitmaken wat wel en niet klopt in de Bijbel: alleen al gezien de ouderdom van beide boeken is het eerder andersom.

Andere profeet
De argumenten die in Dabiq langskomen, worden al eeuwenlang door islam-apologeten gebruikt. Ook beschaafdere islamitische zendelingen wijzen bijvoorbeeld steevast op de belofte aan Mozes dat er een andere profeet zal komen (Deuteronomium 18) en de belofte van Christus dat Hij de Trooster zal zenden (Johannes 16). Beide beloften worden in de islamitische traditie vrijwel standaard toegepast op Mohammed, hoewel christelijke apologeten constateren dat de onderliggende argumentatie mank gaat.

Jachtseizoen
IS combineert deze eeuwenoude retoriek nu met de heftige oorlogstaal die de groep eigen is. Met het verschijnen van de glossy, kort na de moord op een priester in Frankrijk, lijkt IS te willen onderstrepen dat het jachtseizoen op christenen is geopend.


Nieuwe leider Boko Haram gaat zich richten op christenen


Dat sluit aan bij wat de leider van de Nigeriaanse tak van IS, Boko Haram, gisteren naar buiten bracht. Deze leider, Abu Musab al-Barnawi, gaf een interview aan geloofsgenoten van Islamitische Staat, waarin hij zegt een einde te willen maken aan aanslagen op moslims en zich te richten op christelijke doelwitten.

Of dat lukt is overigens zeer de vraag: de slachtoffers van IS zijn tot nu toe in overgrote meerderheid moslim. Wat wél lukt, is ongetwijfeld het verder aanwakkeren van de angst. Tenzij christenen besluiten zich daardoor niet te laten gijzelen.

Terug naar nieuwsoverzicht geloof