Ds. N. den Ouden, hersteld hervormd predikant uit het Zeeuwse Sint Maartensdijk, sprak vrijdagavond tijdens de opening van het schooljaar 2017-2018 in Krabbendijke over het thema Alleen het Woord.
De predikant hield de jongeren voor dat ze van zichzelf niet staande kunnen blijven. „We zijn gevallen zondaren. In het paradijs hebben we het Woord in de wind geslagen. Deze drie mannen mochten staande blijven.”

Goed verstand
Van de drie mannen staat in Daniël 1 geschreven dat ze knap waren om te zien, een goed verstand hadden en een plaats aan het hof mochten hebben. Ds. Den Ouden: „Het gaat dus niet over jongens die niets te verliezen hadden. Ze hadden het heel goed. Alles hadden ze mee.

Dan breekt de dag aan dat Nebukadnezar dat beeld laat maken, zo hoog als een kerktoren, van blinkend goud. Nebukadnezar zag zich als God. Het is niet zo vreemd dat we zoiets denken. Denk aan het gedicht van Willem Kloos: Ik ben een god in ’t diepst van mijn gedachten.”

Duivels beeld
Ds. Den Ouden wees erop dat het beeld in het dal van Dura duidelijk een duivels beeld is. „Het is zestig ellen hoog en zes ellen breed, wat doet denken aan 666. Als de muziek gaat spelen moeten alle knieën zich buigen voor het beeld. Let erop dat de muziek die jij luistert staat in het teken van het beeld van 666 of van het boek Openbaring, in dienst van het Lam. Jij en ik, wij zullen straks op de grote dag zijn bij diegene die we in ons leven hebben gediend.”

Beproefd
De predikant noemde vier redenen waarom de drie vrienden niet hebben gebogen voor het beeld. „Ze waren niet alleen, ze waren met z’n drieën”, droeg hij als eerste reden aan.
Ook wees hij erop dat de vrienden eerder waren beproefd, in Daniël 1. „Ze kregen onrein voedsel. Als ze toen waren gezwicht, waren ze in het dal van Dura zéker gezwicht.”
In de derde plaats wees de predikant erop dat de vrienden zeggen: „Onze God is machtig ons te verlossen. Zo noemen ze de Heere: onze God.”

Tot slot noemde de predikant dat de koning, als hij naar binnen kijkt, een vierde persoon ziet. „De Heere is er als een engel, de Engel, de Zoon van God. Dat moest zelfs de koning belijden.”

Moorden
Locatiedirecteur D. A. Janssen memoreerde de moorden op drie medewerkers van een christelijke drukkerij in 2007 in Malatya, Turkije.

Ondanks het feit dat moslimfundamentalisten bij de drie medewerkers van de drukkerij het mes op de keel zetten, zwichtten ze niet voor de druk om terug te gaan naar de islam, maar bleven ze trouw aan de belijdenis van hun God en Zaligmaker.

Maarten Luther mocht, aldus Janssen, 500 jaar geleden hetzelfde doen op de rijksdag te Worms.