JBGG +16 najaarsconferentie: Rust door overgave (video)

Puntuit   08 okt. 2018 | tekst Anke de Vreede, beeld Klomp Creative
JBGG conferentie A(1)

Op kampeerboerderij Koole staan de ruim vijftig houten klapstoelen klaar. Voor de stalraampjes hangen blauw-met-roze gordijnen en tussen de ramen hangen sfeerlampjes met een roze kap. Deze vrijdag en de daaropvolgende zaterdag zullen de 45 jongeren op de JBGG 16+-najaarsconferentie in het Zuid-Hollandse plaatsje Noorden doorbrengen.

In twee lange rijen staan ze tegenover elkaar voor het kennismakingsspel, bedacht door jeugdwerkadviseur Dirk-Jan Nijsink. „Jullie gaan speeddaten”, kondigt hij aan. Meteen beginnen de aanwezigen door elkaar praten. „Vertel kort wie je bent en vertel één kenmerkende eigenschap van jezelf”, luidt de opdracht als de zaal weer wat gekalmeerd is.

„Ik ben Linde Barth, 17 jaar en kom uit Nieuwerkerk”, bijt Linde het spits af. Tegenover haar staat Cornelis. „En de eigenschap?” vraagt die. „Zorgzaam, denk ik”, zegt Linde aarzelend. Dan is de beurt aan Cornelis. „Ik ben Cornelis de Fluiter, 19 jaar, en kom uit Ermelo. In één woord zou ik mezelf omschrijven als enthousiast.” Veel tijd om dat uit te leggen heeft hij niet, want de jongeren schuiven alweer door om kennis te maken met de volgende.

Als iedereen weer op z’n stoel zit, is het woord aan ds. A. T. Vergunst uit Waupun (Wisconsin, Verenigde Staten). Hij geeft een lezing over het thema ”Geef je over”, aan de hand van de geschiedenis van Jakobs worsteling met God bij Pniël. „Als jij een leger van engelen om je heen zou hebben, zou je dan bang zijn? Voor het donker bijvoorbeeld. Of in het geval van Jakob: omdat je oudere broer eraan komt?” begint de predikant. De jongeren zitten op het puntje van hun stoel. Op het kraken van de houten stoelen na, kun je een speld horen vallen.


„Ik weet niet hoe mijn leven gaat verlopen”

Coen van Dam (17) uit Kesteren

Wat raakte je in de lezing?
„De dominee zei dat God Jakobs God genoemd wil worden, zoals in Psalm 146. Dat is bijzonder, want Jakob bleef telkens zijn eigen plan trekken. God liet Jakob zelfs zien dat er een leger van engelen rondom hem was om hem te beschermen tegen Ezau. En alsnog was hij bang.”

Hoe belangrijk is God in jouw leven?
„Een tijdje geleden ging mijn verkering uit. Ik heb toen veel gepraat met mijn nichtje, die kortgeleden hetzelfde had meegemaakt. Zij wees mij erop dat God je leven heeft uitgestippeld, dat Hij een plan met je heeft. Dat raakte me. Het is voor mij aan de ene kant een troost dat God de leiding heeft over mijn leven. Aan de andere kant vind ik dat een enge gedachte, want ik weet niet waar Gods weg me gaat brengen. Je moet God de controle durven geven.”

Vind je dat moeilijk?
„Ja. Ik voel dat ik nog niet bekeerd ben en ik worstel met vragen. Het zou makkelijk zijn als je zalig kon worden door goede werken. Dan kun je gewoon een lijstje afwerken. In het christelijk geloof is je zaligheid niet afhankelijk van de goede werken van een mens, maar van Gods genade. Terwijl het wel jouw schuld is als je verloren gaat. Ik weet wel dat het juist heel mooi is dat we alleen door Gods genade zalig kunnen worden, maar ik vind het ook moeilijk.”


 

„De geschiedenis van Jakob komt dichtbij”

Gerliene van Meeuwen (20) uit Meteren

Zie jij Gods leiding in je leven?
„Ja. Vooral in moeilijke periodes. God zorgt er altijd voor dat het weer goed komt. Ik denk dan altijd aan Psalm 42: „Maar de Heer’ zal uitkomst geven.” Het geeft me rust als ik me overgeef aan de gedachte dat God mijn leven leidt.”

Hoe geef je je over aan Gods leiding?
„Dat kan alleen biddend. Ik geloof dat God een plan heeft met mijn leven en met dat van eenieder op deze wereld. Het heeft dus geen zin om zelf de touwtjes in handen te willen hebben, want het gaat toch zoals God het wil. Al heb ik zelf ook graag de leiding. Overgave is niet altijd makkelijk. Ik heb bijvoorbeeld onlangs mijn stage net niet gehaald. Ook in die dingen moet ik geloven dat God een plan heeft met mijn leven. Ik blijf soms worstelen met God, net als Jakob.”

Wat neem je van vanavond mee naar huis?
„Dat God het zegent als je je aan hem overgeeft. Dat is een troostvolle gedachte. Wat me verder opviel is dat God al van tevoren, bij Bethel, tegen Jakob heeft gezegd dat Hij bij hem zou blijven. Ondanks die belofte wilde Jakob zelf een oplossing zoeken voor zijn naderende ontmoeting met Ezau. Hij liet het niet aan God over. Dat herkende ik. De dominee bracht de geschiedenis van Jakob heel dichtbij.”


 

„Ik ben dankbaar dat mijn vader is gespaard”

Job van Dam (21) uit Kesteren

Leidt God jouw leven?
„Ja, maar ik sta daar vaak niet bij stil. Ik leef gewoon door. Maar er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik Gods leiding duidelijk zag. Mijn vader belandde eerder dit jaar vanwege hartritmestoornissen in het ziekenhuis. Toen besefte ik dat het leven ook zomaar afgelopen kan zijn. Dat heeft me dichter bij God gebracht. Ik ben Hem dankbaar dat ik mijn vader nog mag hebben. Tijdens de lezing dacht ik hier weer aan terug toen de dominee vertelde over de worsteling van Jakob en God. God legde één vinger op Jakobs heup en hij was kreupel.”

Wat maakte indruk vanavond?
„Wat de dominee zei over de engelen op de ladder bij Bethel vond ik mooi. Ze liepen van beneden naar boven en weer naar beneden. Ze waren dus al op de aarde, bij Jakob.”

Lijk jij op Jakob?
„Ik ben wel een vechtertje, ja. Net als Jakob heb ik graag zelf de regie over mijn leven. Het is dan goed om je te realiseren dat je uiteindelijk niet zelf de touwtjes in handen hebt, maar dat God een plan heeft met je leven. Ik had er geen invloed op dat mijn vader in het ziekenhuis kwam te liggen. Toch gebeurde dat. Ik ben gelukkig niet boos geweest op God. Alleen maar dankbaar dat Hij mijn vader nog heeft gespaard.”

Terug naar nieuwsoverzicht geloof