Ruim 9500 studenten schreven zich dit jaar in voor een opleiding tot meester of juf, zo bleek maandag uit cijfers van de Vereniging Hogescholen (VH). Het aantal aanmeldingen voor de voltijdopleiding steeg met 8 procent tot 6956, het aantal gegadigden voor de deeltijd- of duale variant nam met 16 procent toe tot 2605. „Het gaat om vooraanmeldingen en niet om definitieve inschrijvingen”, zo benadrukte een VH-woordvoerder.

Ook de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Driestar hogeschool kregen meer aanmeldingen binnen dan vorig jaar, zeggen Margreet van der Hauw, woordvoerder van de CHE, en Arjan van Tol, manager pabo bij Driestar hogeschool. Bij de CHE steeg het aantal inschrijvingen voor een voltijdstraject van 183 in 2019 naar 208 in 2020 (14 procent), bij Driestar hogeschool van 240 naar 252 (5 procent). Het aantal aanmeldingen voor een deeltijdopleiding op de CHE bleef met zo’n tachtig gelijk aan 2019. Op de Driestar hogeschool schreven zich voor een deeltijd- of duale opleiding 45 studenten in, tegenover 53 vorig jaar. „Dit soort inschrijvingen komt altijd laat op gang, het aantal zal dus nog stijgen.”

Tijdens de periode van thuisonderwijs heeft het beroep van leerkracht veel maatschappelijke waardering gekregen, merken Van der Hauw en Van Tol. Dat is positief, vinden beiden. Toch zien ze niet direct een causaal verband tussen de toegenomen waardering van afgelopen maanden en de stijgende aanmeldingscijfers. „Er is de afgelopen jaren sowieso veel aandacht geweest voor werken in het onderwijs”, licht Van Tol toe. „Daarnaast speelt de zeer goede baankans mee.” Van der Hauw onderstreept dat. „We zagen ook voor de coronacrisis veel interesse. De jarenlange samenwerking met schoolbesturen en middelbare scholen om het beroep van leerkracht onder de aandacht te brengen en het aanbieden van nieuwe opleidingsroutes lijkt vruchten af te werpen.”

Het is volgens Van der Hauw lastig in te schatten of meer mensen uit andere beroepsgroepen voor een baan in het onderwijs kiezen, omdat ze tijdens de periode van thuisonderwijs ervaren hebben hoe leuk lesgeven is. „We kregen eind mei/begin juni wel veel extra telefoontjes over het zij-instroomtraject. Dat kan een gevolg zijn van de ervaringen met het thuisonderwijs”, zegt de CHE-woordvoerder. „Inschrijving was toen niet meer mogelijk, maar het zou goed kunnen dat een gedeelte van hen ervoor kiest in februari in te stromen.”

Van Tol heeft niet gehoord van mensen die door het geven van thuisonderwijs geënthousiasmeerd raakten voor een pabo-opleiding. „We hebben al jaren stabiele, licht stijgende aanmeldingscijfers. Ik verwacht niet dat die ingrijpend veranderen.”