Menens: Bekering en verkering

Puntuit   15 mrt. 2019 | tekst Ds. J. M. D. de Heer, beeld RD
stel

Ik weet dat God op de eerste plaats in je leven hoort te staan. Maar stiekem wil ik eigenlijk eerst trouwen en een gezin stichten. Hoe zorg ik dat Hij op de eerste plaats komt?

Bekering en verkering lijken in je gedachten tegenover elkaar te staan. Juist op dat punt wil ik je graag vanuit de Bijbel onderwijzen. Laten we samen Genesis 1:31 eens lezen: „En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Wat zag God? De hele schepping. Dus ook man en vrouw (zie vers 27). God bracht een vrouw tot de man en legde zo de band van het huwelijk. De Heere schiep dus het gezin. Aan dat gezin gaf Hij de kinderzegen (vers 28). Met die zegen noemt de Heere de schepping zéér goed. Adam heeft dat beseft. Toen de Heere hem een vrouw gaf, ging hij bijna zingen van blijdschap. Lees maar in Genesis 2:22 en 23.

De les? In de bedoeling van de Heere met de schepping staan het gezin en Zijn eer naast elkaar. Ze horen bij elkaar. In het gezin dat de Heere bedoelde, staat Hij op de eerste plaats. Zou je niet zo een gezin willen krijgen? Een vrouw of een man die de Heere vreest? Is er een verlangen dat er zo kinderen worden geboren?

Zo spreekt de Heere er ook na de zondeval nog over. Want inderdaad, door de zondeval geven we God niet meer de hoogste plaats. Daarover gaat ook het eerste gebod van de wet. Alles wat we in ons leven de hoogste plaats geven is een afgod geworden. Dat kan een vriend of vriendin zijn. Of kinderen. Of je werk, je verstand, je vakantie. We zijn allemaal gevallen zondaren. Het gevaar dat je noemt, is er dus altijd. Van onze kant is er geen goeds te verwachten. Het is nodig dat we dit beseffen en voor de Heere belijden.

Weet je wat zo’n wonder is? Ondanks onze zondeval is het toch mogelijk om te trouwen en een gezin te stichten waarin de Heere op de eerste plaats staat. Die mogelijkheid is er bij de Heere vandaan, door het wonder van waarachtige bekering. Lees maar wat de wijze koning Salomo zegt (Spreuken 18:22; 19:14; 31:30). Kijk naar het huwelijk van het godvrezende echtpaar Zacharias en Elizabet. Lees eens hoe het huwelijksformulier spreekt over het opvoeden van kinderen. Laten deze voorbeelden je aansporen om allereerst van de Heere Zijn genade af te smeken. En zo mag je zeker ook bidden om verkering. Bekering en verkering samen, dat is een bijzonder geschenk. Om Christus’ wil, Die kwam voor verloren zondaren, wil de Heere dit nog geven.


Zit je ook met een vraag? Stel hem gerust aan een van de schrijvers van de rubriek Menens. Mail je vraag naar info@puntuit.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht geloof