Menens: Is het goed om tijdens de preek aantekeningen te maken?

Puntuit   27 feb. 2019 | tekst Steef Post, beeld Pixabay
spring-1611531_1920

Je ziet best vaak dat jongeren en ouderen tijdens de preek dingen opschrijven. De vraag is eigenlijk niet zozeer of dat goed is, maar of het helpt. Om te weten of het werkt, moet je bedenken wat het doel is van de kerkdienst.

In de kerk hoor je het Woord van God. De gelijkenis van de zaaier laat zien wat er daarna kan gebeuren. Wat je gehoord hebt, kan bijvoorbeeld meteen worden weggepikt. Of ten onder gaan aan allerlei gedoe, gepraat en gelach. Wat er moet gebeuren is dat het zaad in goede aarde valt. Wat betekent dat? De Heere Jezus zegt: Bij wie het in de goede aarde valt, is deze die het woord hoort en verstaat (Matth. 13:23), die het hoort en aanneemt (Mark. 4:20), die het hoort en in een eerlijk en goed hart bewaart.

Wat is bewaren? Als je de kerk uitloopt en je denkt er nooit meer aan, dan heb je het niet bewaard. Dan zal er ook geen vrucht zijn in je leven. Als het opschrijven helpt om later nog eens aan de preek te denken en de boodschap van de Heere te overdenken, is het dus heel nuttig dat je notities maakt. Je zou dan tijdens het luisteren dingen kunnen opschrijven waarover je later biddend wilt nadenken.

Je kunt je aantekeningenboekje ook gebruiken om dingen beter te begrijpen, zoals in Mattheüs staat. Dan kun je bijvoorbeeld vragen opschrijven en die thuis na de kerkdienst bespreken. Soms schrijven mensen dingen op omdat ze zo beter kunnen luisteren. Als schrijven dus helpt om het Woord te horen, te begrijpen en te bewaren, mag je de Heere danken dat je het doet. Als je het niet doet, kun je het eens een poosje proberen.

Ik heb het gevoel dat aantekeningen maken in de kerk anders is dan aantekeningen maken op school. Het gaat in de kerk niet om een samenvatting van de preek op zich. Aantekeningen maken moet je niet verhinderen om aandachtig en biddend onder het Woord te zitten.

Als het noteren van zinnen uit de preek, of van vragen bij de preek, je helpt om in de week aan de preek terug te denken, gebruik je de middelen die de Heere geeft. Biddend de middelen gebruiken is de weg die de Heere aanwijst. Versier je aantekeningen dus altijd met een voortdurend en volhardend gebed.Loop je ook met een vraag over God en geloof? Vertel het ons via info@puntuit.nl. Allicht wordt je vraag dan binnenkort in deze rubriek beantwoord.


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof