Menens: Ook jongeren sterven. Een roepstem?

Puntuit   23 mrt. 2018 | tekst ds. J. M. D. de Heer, beeld Pixabay
stone-cross-2533880_1920

Regelmatig hoor ik dat een jongere sterft. Dan besef ik dat ik ook een keer moet sterven. Is dat besef Gods roepstem? Met een vriend van mij kwam ik er niet uit.

Het doet me goed te horen dat je met je vriend over zulke diepe vragen spreekt. Blijf dat doen. Het is goed om te beseffen dat je voor antwoorden bij de Bijbel moet zijn. De Heere wil onderwijs geven. Bijvoorbeeld door de preek, door een antwoord van een dominee, of door een ouderling op catechisatie of huisbezoek. Stel daarom gerust je vragen.

Hoe roept de Heere? Natuurlijk vooral als je de preek hoort of je Bijbel leest. Maar Hij roept ook door gebeurtenissen. We geloven toch dat de Heere ons leven leidt? Je kreeg verkering. Toen riep de Heere. Je haalde je examen. Of niet. Toen riep de Heere. Dwars daar doorheen roept de Heere. Met welk doel? Dat je naar Hem luistert, je tot Hem bekeert en Hem van harte liefhebt en dient.

Die bekering is hard nodig, want we zijn van nature van God afgekeerd. We luisteren graag en vaak naar de roepstem van de wereld. Noem het maar de lokstem van de duivel die de wereld gebruikt om ons te verleiden. Hij roept: Geniet van het leven, je bent maar één keer jong.

Inderdaad, je bent maar één keer jong. Opeens hoor je dat een jongere sterft. Hij was inderdaad één keer jong en werd niet oud. Jong voor de rechterstoel, jong de eeuwigheid in. Dat is een roepstem. God waarschuwt om Hem te zoeken, zonder uitstel.

Op deze manier sprak Mozes over de tekenen die de Heere had gedaan (Deut. 11:1-7). Daarop liet hij de oproep volgen om de Heere te dienen (11:8). In die weg zou de Heere tekenen geven van Zijn gunst (11:13-15). Of tekenen van Zijn toorn (11:16-17). De Heere Jezus sprak Zelf over de „tekenen der tijden.” Dat zijn gebeurtenissen die erop wijzen dat de wederkomst dichtbij komt. Ook dat zijn dus roepstemmen. Let er aandachtig op.

We lezen vaak in de Bijbel dat er niet werd geluisterd naar de Heere (Spr. 1:24-28; Jer. 6:17; 7:13). We zijn zo ongehoorzaam. Daarom hebben we meer nodig dan roepstemmen. Gods Geest is nodig tot waarachtige bekering. Dan zullen we bedroefd worden over alle roepstemmen die we voorbij lieten gaan. Tijd hebben we niet meer te verliezen. Want sterven is God ontmoeten. Ik hoop dat die werkelijkheid je geen rust geeft, voordat je de ware rust hebt gevonden in Christus, Wiens rust heerlijk is (Jes. 11:10).


Dit bericht is onderdeel van het Thema Dossier "Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen"

Bekijk het dossier    
Terug naar nieuwsoverzicht geloof