Onderwijsplannen: meer aandacht voor statistiek en duurzaamheid

Puntuit   10 okt. 2019 | tekst Puntuitredactie, beeld ANP
ANP-61732359

Leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs moeten andere lesstof krijgen. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht komen voor duurzaamheid, gezond leven, statistiek en buitenlandse talen.

Dat staat in een advies dat zo'n 150 leraren en schoolleiders donderdag aanbieden aan minister Arie Slob van Onderwijs. Ze hebben geen concreet lesmateriaal gemaakt, maar geven aan waar ze meer aandacht voor willen in het onderwijs. Ook zeggen ze dat een betere aansluiting tussen het lesprogramma van basis- en middelbare scholen nodig is, om te voorkomen dat brugklassers bepaalde kennis niet hebben en daardoor achterstand oplopen.

De verplichte lesstof is inmiddels zo'n dertien jaar oud en zowel de politiek als de leraren vinden dat de inhoud van een aantal vakken is verouderd. 

Hier moeten leerlingen meer les in krijgen:

  • Statistiek
  • Duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid
  • Verplicht en meer Engels op de basisschool
  • Het vak burgerschap komt ook op de basisschool
  • Programmeren
  • Budgetteren, omgaan met geld
  • Meer aandacht voor gezondheid en een gezonde leefstijl

Het is nu aan de politiek om te kijken of er iets moet veranderen en wanneer. Eerst moet  Slob met een inhoudelijk voorstel komen om de voorstellen om te zetten in kerndoelen. Dat zijn teksten in de wet, waarin exacter is omschreven wat alle Nederlandse kinderen moeten leren op school.

Terug naar nieuwsoverzicht binnenland