„Bij een pelgrim denk ik aan een persoon die eenzaam over gevaarlijke wegen zijn tocht maakt”, vertelt Gerben. „Ik voel mij een pelgrim omdat ik ook op weg ben, namelijk naar het eeuwige leven. Die weg kan zwaar en moeilijk zijn, maar gelukkig weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Dat ervaar ik bijvoorbeeld op de jeugdvereniging, waar we mooie gesprekken hebben over het geloof. Dat bemoedigt mij om weer door te gaan. In het gesprek kunnen we elkaar helpen en op Jezus wijzen.”

Vreugde

„Ik zie mijzelf als christen ook als pelgrim op weg naar het hemelse Koninkrijk”, zegt Arianne. „Wel moet ik eerlijk zeggen dat mijn pelgrimschap in het dagelijks leven vies tegenvalt. Als ik denk aan reizigers op weg naar Zijn Koninkrijk, denk ik aan goede gelovigen die vol vreugde in Hem door het leven gaat. Als ik dan naar mijn eigen leven kijk, moet ik toegeven dat daar nog wel wat aan kan verbeteren. Ik hang snel aan het aardse, aan dat wat je nu kunt zien en bereiken.”
Arianne en Gerben merken dat behalve God ook de duivel bezig is om een rijk te bouwen. Arianne: „Dat zie ik terug in leeftijdsgenoten of kennissen die niet of niet meer in God geloven. Maar ik zie het ook bij gelovigen, als ze de grenzen opzoeken. Daar doe ik zelf ook aan mee. Je vraagt je af of iets nog net kan, terwijl je weet dat het niet goed is om de grenzen op te zoeken. Dan merk je dat de duivel probeert mensen van Jezus af te trekken.”
Gerben: „In de kerkgeschiedenis zie je dat het christendom van alle kanten wordt aangevallen. Soms letterlijk door vervolging, soms in de vorm van dwalingen. De duivel zit niet stil en doet er alles aan om Gods werk te verhinderen en te dwarsbomen.”

Overwinnen

Toch geloven de twee dat Gods Koninkrijk zal overwinnen. „De tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar”, zegt Gerben. „Ik zie het Koninkrijk in de verandering van mensen om mij heen. God werkt in mensen en brengt hen tot bekering. Ik zie het Koninkrijk in de vervolgde kerk die standhoudt tegen alle verdrukking in. Maar ik zie het ook in de kerk hier in Nederland, die ondanks de secularisatie nog steeds probeert om naar Gods Woord te leven. God laat Zijn werk niet los. Het Koninkrijk van God is er al, maar nog niet volledig zichtbaar en voltooid.”
„Gods Koninkrijk is het eindpunt van onze reis over deze aarde”, weet Arianne. „Als we op vakantie gaan en een eind moeten reizen, blijven we niet steken bij een plaatsje waar we door heen rijden. Dan rijd je door tot je bij de eindbestemming bent en pas daar vier je echt vakantie. Zo reizen we hier door het leven heen, om pas echt gelukkig te zijn wanneer we door Zijn genade bij onze eindbestemming aankomen.”

ABC van het geloof lanceert maandag drie nieuwe kernwoorden, namelijk Koninkrijk van God, Gerechtigheid en Lijden om Jezus’ wil.