„Jongeren worden steeds later zelfstandig”

Puntuit   30 aug. 2019 | tekst en beeld ANP
ANP-76996594

Nederlandse jongeren worden steeds later zelfstandig. Daarnaast is onder jongeren sprake van een tweedeling. Daarvoor waarschuwt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport dat vrijdag verschijnt.

Volgens het adviesorgaan verloopt de weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan steeds trager.

„Jongeren met voldoende hulp vanuit een breed netwerk profiteren veel meer van alle kansen ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk beschikken”, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. „Die onzichtbare muur tussen deze twee groepen wordt steeds hoger en is niet goed voor onze economie, want jong talent blijft zo onbenut en het verscherpt de tweedeling in de samenleving.”

In het rapport staat ook dat het sociale leenstelsel voor onzekerheid zorgt. Het jongerenplatform van de SER maakt zich daar zorgen om en pleit voor een „gedegen onderzoek” naar de gevolgen van het leenstelsel. Dat zou namelijk grote invloed hebben op de vervolgstappen in het leven van studenten, zoals het kopen van een huis. Uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bleek al eerder dat jongeren stress ervaren door de lening.

Jongeren blijken ook steeds vaker zaken uit te stellen. Omdat ze vaak lang moeten wachten op een vast contract, komt het kopen van een huis pas later. Daarnaast blijven jongeren langer bij hun ouders wonen en wordt steeds later gedacht aan het stichten van een gezin.

Uit het SER-rapport blijkt ook dat jonge mensen vaak vinden dat zij weinig verdienen. Daarnaast kampen velen met psychische klachten of stress, wat een zelfstandig bestaan ook moeilijk maakt.

Terug naar nieuwsoverzicht opmerkelijk