In het buurthuis Thuis in West brengt Joachim veel tijd door. „Alle buurtbewoners zijn hier welkom. Leeftijd of cultuur maakt ons niet uit. Veel mensen die hier binnenkomen, hebben het moeilijk. Ze leven in armoede of hebben een onveilige thuissituatie. In ons buurthuis willen we hun een thuis bieden.”

Spontaan

Niet alle bezoekers voelen zich meteen welkom. Joachim herinnert zich nog goed de eenzame vrouw die op de muur het bordje ”iedereen mag thuiskomen” las. „Een grote leugen” zei ze. Joachim: „Een paar maanden later voelde ze zich tóch thuis.”

In het buurthuis geven vrijwilligers taallessen aan buurtbewoners en organiseren ze inloopspreekuren en activiteiten voor hen. „Een tijdje geleden kwa-
men er zeventien jongens naar een activiteit. We proberen met hen een relatie op te bouwen door samen te sporten of mu-
ziek te maken. Bij veel activiteiten van Thuis in West, zoals
huiswerkbegeleiding of taalles, praten we niet over God. Maar doordat we een band opbouwen, gebeurt het dat geloofsgesprekken spontaan ontstaan.
We kunnen daar dan dieper op doorgaan onder de vlag van Hart voor West. Op zondag hangen we een oranje wimpel aan het buurthuis. Omdat er dan een kerkdienst wordt gehouden. Zo weten bezoekers dat er over geloofszaken gesproken wordt en is de keuze aan henzelf om wel of niet binnen te komen.”

Vrienden

Tijdens zijn studie Social Work op het Hoornbeeck College leert Joachim nieuwe vrienden kennen. „Vrienden zijn bepalend voor hoe je in het leven staat. Met hen praat ik regelmatig over het geloof. In Rotterdam zijn de mensen open en direct. Dat maakt het makkelijk om over geloofszaken te praten. En in de buurt is het fijn dat we samen met een aantal andere christelijke gezinnen, singles en studenten een leefgemeenschap vormen. Je hebt steun aan elkaar en we willen gezamenlijk het Evangelie uitdragen in de buurt.”

Door de omgeving waarin hij woont en leeft, kijkt Joachim anders naar verschillen. „In Veenendaal lijkt het of de mensen uit je omgeving allemaal dezelfde mening hebben, maar in Rotterdam ervaar ik grote verschillen. Onze buren komen uit andere culturen. Dan word je gedwongen om dingen die je ziet en meemaakt te toetsen aan de Bijbel.”