ECPYouth is een netwerk van christelijke jongeren door heel Europa. De jongerenorganisatie van de ChristenUnie en SGP-jongeren zijn daarbij aangesloten. ECPYouth is de jongerenorganisatie van ECPM. Die partij probeert alle christelijke Europarlementariërs en politieke organisaties binnen Europa met elkaar te verbinden.

Nu Ardjan Boersma met een ruime meerderheid is verkozen tot bestuurslid van ECPYouth, kan de SGP-jongeren de komende jaren een grotere rol gaan spelen in de Europese samenleving. Met het samenbrengen en samen optrekken van jongeren met een christelijke visie, kunnen duidelijke politieke statements worden gemaakt.

ECPYouth organiseert elk jaar de zomerschool. Dit jaar vond deze plaats in Cambridge en kwam het economische denken van deze tijd aan bod. Het jagen op financiële rijkdom en het vrije denken hebben voor veel aardse rijkdom gezorgd, maar bereiken ze het doel waartoe God ons heeft geschapen?