Nog voor de introweek is begonnen, ligt het aantal aanmeldingen bij de negen CSFR-disputen al ruim over de 150. Vorig jaar kwam de aanwas daar niet boven.

Als gevolg van de coronacrisis moet de CSFR zelfs op de rem trappen. Zo stopte Sola Scriptura in Utrecht, die vorig jaar nog 49 nieuwkomers verwelkomde, de aanmeldmogelijkheid nu bij 45 man. „Door de 1,5 meterregel is de capaciteit er gewoon niet”, legt landelijk voorzitter Dirk van Braak uit.

Van Braak noemt het een kwalijke zaak dat de overheid de mogelijkheden voor studentenverenigingen beperkt. „Studenten hebben sociale contacten juist nodig nu ze veelal vanuit huis onderwijs moeten volgen. De overheid zou studentenverenigingen moeten ondersteunen in plaats van kort houden.”

De introductieweek noemt de praeses „cruciaal” om toekomstige leden goed te laten integreren. Van Braak is daarom teleurgesteld dat de intro-activiteiten nu alleen in kleine groepjes zijn toegestaan.

Alle plannen die de CSFR had gemaakt –coronaproof– konden de prullenbak in toen het kabinet twee weken geleden een streep zette door de programma’s. Bij sommige disputen, zoals Amsterdam, is de introductie volgende week bijna volledig online. „Waarom mogen studenten op eigen initiatief wel tot ver na 22.00 uur op een terras zitten met een biertje en mag dit in verenigingsverband niet?” vraagt Van Braak zich af.

De praeses ziet dat „kleine, rustige verenigingen waar normaal gesproken geen sprake is van een overmatig drankgebruik” de dupe zijn van de een paar verenigingen die de regels met voeten treden. „Waarom kunnen veiligheidsregio’s wel maatwerk leveren, maar worden alle studenten op één hoop gegooid? Waarom mogen kerken wel samenkomen in groter verband en mag de CSFR geen lezingen organiseren in kerken, alleen omdat wij een studentenvereniging zijn?”

Open avond

Bij de drie kringen van de reformatorische vereniging Solidamentum blijft het aantal aanmeldingen voor de introdagen vooralsnog iets achter vergeleken met vorig jaar. Het was lastig om in coronatijd mensen te werven, licht bestuurslid Emma Benschop toe. „Veel nieuwe leden kwamen normaal gesproken via de open avonden in april. Nu was er alleen een avond waarop ze online konden meekijken.” Ook presentaties op middelbare scholen vervielen.

Benschop verwacht dat Solidamentum, behalve de afstandsregel, weinig merkt van de overheidsbeperkingen voor studentenverenigingen. „Alcohol wordt bij ons nooit gedronken en de avonden zijn altijd om 22 uur afgelopen.”

Bij de introdagen, volgende week, vindt er buiten een kennismakingsspel plaats. ’s Avonds is er een lezing in een kerkgebouw, waarvoor de vereniging toestemming heeft gekregen van de gemeente Gouda. „De maatregelen zijn niet bedoeld voor dit soort samenkomsten, maar voor typische activiteiten als ontgroeningen.”

Huiskamers

Met tot nu toe tussen de 20 en 25 belangstellenden voor de introductiedag ziet de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi (DC) geen verschil met voorgaande jaren. Toen bleek dat de intro alleen in kleine groepen mocht doorgaan, verplaatste DC die naar huiskamers en tuinen. Met maximaal zes personen zullen studenten daar online de introductierede van de praeses en een lezing volgen.

„Vooral voor de nieuwkomers die online moeten beginnen, is het jammer”, vindt aanstaand bestuurslid Hugo Bosland. „We hadden het liever anders gewild. Maar dit is beter dan niks.”

DC buigt zich voor het komende seizoen nog over het samenkomen van kringen, die soms uit meer dan zeven mensen bestaan. „Dat zal nu in kleinere groepen of online moeten.” Ook zal de vereniging een ruimere locatie gebruiken voor lezingen en ledenvergaderingen om de afstandsregel te kunnen houden.

Borrels

De christelijke studentenvereniging Navigators ziet een lichte stijging in het aantal aanmeldingen. Zo is er bij grote afdelingen als Zwolle, Leiden en Utrecht meer animo dan andere jaren, weet Wouter Verbree, interim landelijk leider studentenwerk. „Ik kan me voorstellen dat nieuwe studenten in deze coronatijd nog meer dan andere jaren op zoek gaan naar een plek om vrienden te maken en nieuwe mensen te leren kennen”, zegt hij.

Het verschilt volgens Verbree sterk wat per regio wel en niet mag in de zogenoemde kennismakingstijd. „De motivatie van de overheid om op een verantwoorde manier om te gaan met het virus, snappen we”, benadrukt hij. „Maar voor de kwaliteit van je studietijd is het belangrijk sociaal geworteld te raken in een nieuwe stad. Door de crisis verliezen we natuurlijk wel iets. Gezellige borrels, feestjes en plenaire vieringen rondom het geloof zijn activiteiten die nu zwaar onder druk staan.”