Beste meiden en jongens,

Nederlanders hebben tijdens de economische crisis van de afgelopen jaren laten zien dat ze sterk zijn en hard kunnen werken. Daardoor is de economie nu weer aan het groeien. Dat komt onder andere doordat we meer producten aan het buitenland verkopen, doordat mensen weer geld uit durven geven en doordat er weer huizen gebouwd en verkocht worden.

Het gaat dus goed met Nederland. Maar toch moeten we nog steeds hard blijven werken. Want er zijn nog te veel mensen die geen werk kunnen vinden.

De regering heeft plannen gemaakt waardoor meer mensen een baan zullen vinden en ze meer geld uit kunnen geven. Nederlanders hoeven bijvoorbeeeld minder belasting te betalen over hun loon en houden zo meer geld over. Ook zorgt de overheid ervoor dat het voor mensen die weinig verdienen makkelijker wordt om werk te vinden.

Het is belangrijk dat iedereen gaat voelen dat het beter gaat met Nederland, zodat mensen weer vertrouwen hebben in de toekomst. De regering helpt hierbij door er onder andere voor te zorgen dat Nederlanders goede zorg krijgen en dat het onderwijs op school goed is.

De regering heeft de afgelopen tijd veel nieuwe plannen gemaakt. Het is belangrijk om die plannen nu goed uit te voeren.

Zo komt er 210 miljoen euro voor het verbeteren van de zorg in verpleeghuizen.

Het is belangrijk dat alle werkenden een goed pensioen kunnen opbouwen. Daarom komt de regering binnenkort met nieuwe plannen voor een beter pensioenstelsel.

De regering gaat het jonge ouders makkelijker maken om werk en gezin te combineren. Ze krijgen meer kinderopvangtoeslag. Alle ouders mogen hun peuters naar de peuteropvang brengen. En vaders die net een kindje hebben gekregen mogen langer vrijnemen.

Het hoger onderwijs krijgt ongeveer 4000 extra docenten erbij. Daardoor wordt het onderwijs voor studenten beter.

Ook gaat de overheid zorgen dat onze universiteiten meer doen waar ze goed in zijn, zodat de kwaliteit van de universiteiten beter wordt.

Al deze plannen moeten ervoor zorgen dat het steeds beter gaat met onze economie. En ook dat het fijn is om in Nederland te leven. Dat laatste lukt trouwens niet alleen door economische plannen te maken. Het is ook belangrijk dat mensen met respect met elkaar omgaan. De regering moet daarin het goede voorbeeld geven en mag de wet niet overtreden. Er komt extra geld beschikbaar om criminelen aan te pakken.

Nederlanders moeten voor elkaar zorgen. Dat kan niet als we alleen aan onszelf denken. We moeten ook om de ander geven. Soms worden agenten, wegwerkers en ambulanceverpleegkundigen uitgescholden of mishandeld. Maar dit past niet in Nederland.

De dreiging van terroristische aanslagen in Europa blijft bestaan. Mensen voelen zich daardoor onveilig en vertrouwen elkaar niet meer. Het is heel belangrijk dat Nederland veilig blijft. Daarom geeft het kabinet meer geld uit aan de veiligheidsdiensten.

Door alle onrust en oorlog in de wereld, komen er steeds meer vluchtelingen in onveilige en overvolle boten naar Europa. We moeten ervoor zorgen dat deze vluchtelingen beter verdeeld worden over de lidstaten van de Europese Unie. Ook moeten we met alle landen samenwerken als het gaat om de vluchtelingenproblematiek.

De regering vindt het sowieso belangrijk dat Nederland samenwerkt met andere landen en internationale organisaties als de EU, NAVO en VN.
Er komt meer geld voor het leger: volgend jaar 220 miljoen euro, later nog meer. Zo kunnen Nederlandse militairen vaker deelnemen aan missies in het buitenland.

Volgend jaar is Nederland een halfjaar lang voorzitter van de EU. Nederland wil een bruggenbouwer zijn tussen landen. Alleen als alle landen met elkaar samenwerken, kunnen we het beste voor de inwoners van Europa zorgen.

De onderwerpen die belangrijk zullen zijn tijdens dit voorzitterschap zijn: veiligheid, migratie, de economie, de positie van Griekenland en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU.

In december is de VN-klimaattop in Parijs. Samen met de andere EU-landen wil Nederland ervoor zorgen dat er minder schadelijke stoffen in de lucht terecht komen. We moeten de klimaatverandering tegengaan. Dat is heel belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Want ons land ligt onder de zeespiegel en klimaatverandering kan daarom grote gevolgen voor ons hebben. Waterveiligheid is om die reden een belangrijk thema in Nederland. Op veel plaatsen wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden.

We gaan minder gas winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De huizen in Groningen worden versterkt.

Beste jongens en meisjes, Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat dit zo blijft. Je mag weten dat veel mensen je wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor jou bidden.