Predikanten en andere scribenten uit de gereformeerde gezindte reageerden de afgelopen jaren op talloze vragen van jongeren. Deze antwoorden zijn met de komst van de nieuwe website eenvoudig terug te vinden.

De geloofsvragen zijn ingedeeld in thema’s. Zo zijn er dossiers over doop, belijdenis en avondmaal en ook over schepping, zonde en eeuwigheid.

De jongerenredactie van het Reformatorisch Dagblad zal de komende weken steeds meer informatie uit haar archieven prijsgeven op haar website. Vanzelfsprekend blijven ook op de nieuwe website dagelijks nieuwsartikelen, vlogs en columns verschijnen.