De eerste klas vmbo-kader van het Van Lodenstein wist dat er iemand langs zou komen. Maar wie? Annemarie Nobel en Lidianne Colenbrander stappen het lokaal binnen. „Weten jullie wie wij zijn?” „Nee”, klinkt het in koor vanuit de klas. „Wij zijn van de Driestar”, legt Annemarie uit. Op de vraag wie er hebben meegedaan aan de prijsvraag voor de nieuwe naam van de methode Nederlands steken twee jongens hun hand op. „Wie heeft er ”Rijke taal” ingezonden?” De jongen achter in het lokaal steekt aarzelend zijn hand omhoog. „Dat was ik volgens mij, maar ik weet het niet zeker.” „Heet jij Ruben?” „Ja.” „Dan ben jij de winnaar.”

Kapitaal

Ruben van Asselt (13) heeft met zijn inzending de prijs gewonnen, maar zijn naam wordt niet de titel van de nieuwe methode. „Ik heb ”Rijke taal” ingestuurd. Vooraf is gezegd dat ze je naam eventueel wijzigen en dat hebben ze bij de mijne gedaan. Het wordt nu ”Kapitaal”.” Vindt Ruben het jammer dat zijn inzending aangepast is? „Nee hoor. De nieuwe naam vind ik eigenlijk beter.”

Het was lastig om een winnaar te kiezen vertelt Annemarie Nobel. „Er waren bijna 250 inzendingen. Veel namen vielen af omdat ze te lang waren, al bestonden of er zaten expres spelfouten in. Dat is wel grappig, maar voor je boek Nederlands kan dat natuurlijk niet. De naam die Ruben inzond, bestond eigenlijk ook al. Maar door de argumentatie die Ruben bij zijn inzending gaf, viel bij ons het kwartje. Hij schreef dat taal waardevol en rijk is. Zo zijn we bij ”Kapitaal” gekomen. Dat heeft ook met rijk te maken.”

Nadat de nieuwe naam in de klas van Ruben is bekendgemaakt, krijgen de scholieren een mini-les Nederlands van Annemarie Nobel. Over de verschillende betekenissen van het woord kapitaal. „Hét kapitaal is een grote rijkdom of een groot bezit. Taal is ook een groot bezit. Als je niet kunt lezen of schrijven, kom je niet heel ver in de wereld. Verder heb je ook dé kapitaal. Oftewel: de hoofdletter. En kapitaal kan ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. En dan is het groot of belangrijk. Wij vinden Nederlands ook belangrijk. Onze methode is gemaakt voor christelijke scholen, en uit de Bijbel leren we dat taal ook belangrijk is. God wil via Zijn Woord tot ons spreken. Of door de dominee die het Woord aan ons vertelt. Dat gaat allemaal via taal.”

Het nieuwe boek gaat het komende jaar geschreven worden. Nobel: „Er gaan fundamenteel dingen veranderen. Het boek is ingedeeld in thema’s. Bijvoorbeeld vrijheid, of zomer. De teksten en opdrachten linken we dan aan die thema’s.”

Volgens Nobel is het belangrijk dat het reformatorisch onderwijs een eigen lesboek Nederlands houdt. „Taal is nooit neutraal. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om vormende teksten te gebruiken, in plaats van leuke teksten.”

Taart

„Ruben, wil jij even naar voren komen?” Glimmend van trots loopt de winnaar door het lokaal. Op 1,5 meter afstand van mevrouw Nobel staat hij stil. Daar krijgt hij de prijs overhandigd; een kapitaal van 25 euro. „En dankzij Ruben krijgt de hele klas taart”, roept Annemarie, waarna een gejuich losbarst. Iedereen rent naar de lekkernij waar met grote letters op staat: ”TaalpuntNL wordt Kapitaal. Bedankt Ruben!”