Zendingsmiddag GGiN brengt 300 jongeren naar Elspeet

Puntuit   11 jun. 2019 | tekst van onze verslaggever, beeld Google Streetview
2019-06-10-KRK1-kerkelspeet-3-FC

Moeten we zending bedrijven omdat jullie zo bewogen zijn met mensen die nog nooit van Gods Woord hebben gehoord? Nee, we bedrijven zending omdat de Heere dat ons bevolen heeft.

Met deze woorden opende ds. J. A. Weststrate zijn lezing op de zendingsmiddag voor jongeren 16+, gehouden op tweede pinksterdag in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet. De bijeenkomst, die in het teken stond van ”Zending, jouw opdracht!” werd bijgewoond door zo’n 300 jongeren.

De middag werd geopend door ouderling A. Bolier. Hij zei: „Het is Pinksteren. We herdenken dus de uitstorting van de Heilige Geest. Maar we gaan eerst even terug naar Kerst. Want in Lukas 2 lezen we van Simeon dat de Heilige Geest op hem was, dat de Geest hem een Goddelijke openbaring had gedaan, en dat hij door de Geest in de tempel was gebracht. Hoe zijn jullie naar Elspeet gekomen? Ben je hier door de Geest gebracht? Of niet?”

Ds. Weststrate, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet, zei dat zending dichtbij huis begint, in eigen gezin, in eigen gemeente, in eigen omgeving. „De Heere heeft het bevolen: „Gaat dan heen, onderwijst al de volken.” „We zouden dus allemaal goed van de Heere moeten spreken, want dat is Hij waard. Wie niets aan zending en evangelisatie doet, geeft daarmee te kennen zelf nog zendingsveld te zijn. Het Woord moet verkondigd worden tot aan de einden der aarde. Dat is de Goddelijke opdracht, die niet gegeven is aan stichtingen of commerciële organisaties, maar aan de kerk.”

Zending staat in het teken van de eindtijd, stelde ds. Weststrate. „Zodra het Evangelie overal verkondigd is, zal het einde komen. De voortgang van het zendingswerk laat ons zien hoe de wereldklok erbij staat. Sommigen denken dat het nog 25 jaar kan duren. Dat zou kunnen, maar de Heere laat Zich niet narekenen. Door iedere bekering komen we dichterbij het einde. Schrik je daarvan? Of spoort het je aan om te meer de Heere te zoeken?”

Hoe dichter we bij het einde komen, zei de Elspeetse predikant, hoe meer de satan gaat briesen. „Als de Heere werkt, is de duivel er altijd bij. Zending bedrijven, is dus geen romantiek, want dit werk vraagt offers, vraagt zelfverloochening. Maar God zal voor Zijn eigen werk instaan en dus zal, omdat er een welbehagen is, het zendingswerk ook vruchten dragen.”

Zending bedrijven is een zaak van woord en daad. „Bij Christus gingen woord en daad ook samen. We kunnen het Woord wel verkondigen aan mensen die armoede lijden, maar een hongerige maag heeft geen oren. Breng eerst mensen brood, daarna het Brood des levens. Het Evangelie moet verkondigd worden, desnoods met woorden.”

Na de hoofdlezing werden ds. en mevrouw Weststrate door Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP en lid van de gereformeerde gemeente in Nederland te Elspeet, geïnterviewd over hun werk in Zuid-Afrika. Tijdens hun verblijf in Pretoria (van 2014 tot februari 2018) deden ze daar aan zending en evangelisatie en ontwikkelingshulp onder de plaatselijke bevolking. Dat werk is ondergebracht in de stichting Bethlehem. Beiden zeiden: „Het is ons uitzien of blank en zwart in Zuid-Afrika zal buigen voor de Koning der koningen. Als Zijn Naam daar wordt groot gemaakt, kunnen wij er tussenuit.”

Aan het einde van de middag werd het boek ”Tot in de donkerste sloppen” (over het werk in Zuid-Afrika) gepresenteerd.

Terug naar nieuwsoverzicht geloof