Zijt heilig, want Ik ben heilig

Puntuit   11 feb. 2019 | tekst HJW, beeld RD
cloud-97453_1920

Gods heiligheid, is dat iets wat je kan zien? Proeven? Voelen? Op de website van het ABC van het geloof wordt het kernwoord uitgelegd.

De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards (1703-1758) heeft iets ervaren van Gods heiligheid. Op een dag was hij aan het paardrijden in de natuur. Dat deed hij wel vaker. Even weg van de drukte, een moment om na te denken en te bidden. Tot ineens… Hij stapte van zijn paard en zag iets wat hij nooit meer zou vergeten.

Eigenlijk was het met geen pen te beschrijven. Toch probeerde hij er later woorden aan te geven, hij schreef: „Ik zag de heerlijkheid van Gods Zoon als Middelaar tussen God en mensen (…). De Persoon van Christus verscheen onuitsprekelijk heerlijk, een uitnemendheid die groot genoeg is om alle gedachten en bevattingen te verslinden. Dit duurde, voor zover ik het kan beoordelen, ongeveer een uur. Ik voelde een hevig verlangen in mijn ziel (…) om in het stof te liggen en alleen vol van Christus te zijn. Om Hem met een zuivere en heilige liefde te beminnen.”

Jonathan Edwards proefde iets van Gods heiligheid. Als je daar iets van ziet, dan voel je je heel klein en zondig. Dan val je op de knieën, net als Jesaja toen hij God in Zijn heiligheid ontmoette: „Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is.”

Anders
Bij het woord heiligheid denken veel mensen aan iemand die nooit iets fout of verkeerd doet. Dat geldt zeker voor God. Hij is zonder zonde. „En wij verkondigen u, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.” Maar heiligheid is niet alleen maar iets negatiefs, iets wat je niet doet. De heiligheid van God betekent allereerst dat Hij anders is.

Hij is gescheiden van alles wat geschapen is: niet alleen van het kwaad, maar ook van de hemel en de aarde die Hij schiep. Hij is de geheel Andere. Volmaakt rechtvaardig, liefdevol en onverdeeld. Totaal anders dan wij. Het woord heilig betekent dan ook apart gezet of afgezonderd.

Stel je voor dat God almachtig, alwetend en overal aanwezig was, maar niet heilig. Dat zou verschrikkelijk zijn! Dan zou God ook een duivel of dictator kunnen zijn. Zijn heiligheid bepaalt al Zijn andere eigenschappen. Omdat Hij heilig is, kan Hij niet liegen en haat Hij het kwaad. Zijn heiligheid maakt Hem zo totaal anders en ontzagwekkend. Daarom zingen de engelen: „Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen!” (Jesaja 6:3), en niet „eeuwig, eeuwig, eeuwig” of „machtig, machtig, machtig.”

Kruis
Gods heiligheid wordt zichtbaar in Zijn werken (Psalm 145:17), in Zijn heilige wet (Psalm 19:8, 9, Rom. 7:12) en uiteindelijk in het kruis. Alleen omdat de Heere Jezus de straf voor onze zonden aan het kruis heeft gedragen, is er voor mensen een weg terug naar de heilige God. De rechtvaardigheid van God eist de dood van de zondaar. De liefde van God maakte dat Hij Zijn Zoon gaf om in plaats van de zondaar te sterven.

De Bijbel roept ons op om, net als God, heilig te zijn. „Zijt heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). Dat betekent niet dat je heel christelijk probeert te leven. Het gaat erom dat je gelooft in Christus’ offer voor jouw zonde. Door het geloof in Christus worden we gerechtvaardigd en heilig verklaard. Vanuit die basis gaan we door de Heilige Geest in ons ook anders, heilig leven.

 

"God is anders dan wij"

Margreet van der Weerd (15) uit IJsselmuiden vindt heiligheid ongrijpbaar. Met de opmerking dat onheilige mensen de heiligheid van God maar lastig kunnen voorstellen, is ze het volledig eens. „God is zo heel anders dan wij mensen.”

"Mozes' gezicht straalde"

Pieter Klooster (19) uit IJsselmuiden: „Als God Zich toont in de Bijbel is dat vaak indrukwekkend. Denk bijvoorbeeld aan de berg Sinaï, die helemaal begint te schudden en te beven terwijl er donder en bliksem zijn. En Gods heiligheid spiegelt in het gezicht van Mozes als hij de berg afkomt. ” beeld RD

Terug naar nieuwsoverzicht geloof