Het lijkt alsof wij vergeten zijn dat er een God in de hemel is die dit alles bestuurt. Alsof wij vergeten dat er een God is die voor Zijn kinderen zorgt in moeilijke omstandigheden. Dat stelt dominee Van Reenen in een opiniestuk dat deze week is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad.

Onlangs preekte dominee Van Reenen over Amos 4:12b. Namens de Heere benoemt Amos alle ernstige gebeurtenissen die zich in de voorgaande jaren afspeelden als oordelen: honger, droogte, plagen, sprinkhanen en de pest. Terwijl dit slechts voorboden zijn van een groter oordeel (Amos 4:12a).

Gods oordelen zijn er altijd, weet de predikant. Maar, stelt hij, naar het einde van de tijd zullen deze oordelen intenser zijn. Hij werpt de vraag op of corona een teken is van het naderende einde. Het is een nieuwe plaag, maar het is volgens de predikant nog niet eenvoudig om een concrete ziekte te zien als een voorteken van het naderende einde. Aan de ene kant zijn predikanten geen profeten die kunnen berekenen aan de hand van de Bijbel wanneer het einde komt, zegt Van Reenen. Tegelijkertijd vraagt hij zich af of mensen tegenwoordig niet te voorzichtig met het aanwijzen van Gods vinger in de rampen waarmee de wereld kampt.

Dit gedeelte kunnen uit Amos 4 trekt de dominee door naar het jaar 2020. Alle bijzondere gebeurtenissen die afspelen, dragen iets in zich van een oordeel, ook corona. Deze bijzondere gebeurtenissen kunnen voorboden zijn van nog grotere oordelen en ze zijn zéker een waarschuwing voor het laatste oordeel. Maar we moeten een aantal dingen niet vergeten.

Elke (dreigende) ramp is een roepstem. Er zijn al veel rampen geweest, maar de kracht van een roepstem verandert niet. We moeten ons niet blindstaren op corona en andere rampen vergeten volgens Van Reenen. Zo blijkt uit cijfers dat er dagelijks 28.000 mensen sterven aan de gevolgen van hongersnoden. Bij corona stierven op het hoogtepunt 108 mensen in China.

We moeten ons bewust blijven dat corona niet het enige, en misschien ook niet de ergste ramp is waar de wereld mee te kampen heeft.

God geeft ons deze oordelen niet om ons even zorgen te maken en vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Nee, zo legt van Reenen uit, God geeft ons deze oordelen opdat we ons bekeren.

Waarom horen we dan niks over de sprinkhanenplaag in Afrika en de hongersnood in Afrika? Is het omdat zij economisch niet mee tellen en China en Australië (bosbranden) wel?

Kortom, zo stelt Van Reenen, in een wereld van techniek en wetenschap, waarin wij denken alles in de hand te hebben, worden wij door God bepaald door middel van het coronavirus bij onze kleinheid, afgoderij en liefdeloosheid.